Korting op Kwaliteitsrichtlijn PO

Het boek wordt uitgegeven door projectmanagement- en adviesbureau Hevo bv, een van de partnerorganisaties van VOS/ABB. De uitgave beschrijft de kwaliteit waaraan een brede school moet voldoen, rekening houdend met veranderde omstandigheden in het onderwijs en veranderde eisen aan schoolgebouwen en de complexiteit van brede scholen.

Een van de aspecten waar het boek aandacht aan besteedt, is ventilatie van het gebouw. Het probleem van muffe lokalen blijkt zich namelijk ook voor te doen in nieuw opgeleverde scholen. Het is dus van belang al in de ontwerpfase oplossingen hiervoor in te bouwen.

De exploitatiekosten van een gebouw komen ook uitvoerig aan de orde. Immers, bouwkosten zijn hoog, maar de kosten voor de exploitatie over de hele gebruiksperiode van het gebouw zijn nog veel hoger.  Ontwerp- en materiaalkeuzes kunnen een grote invloed hebben op de exploitatiekosten van een gebouw.

Leden van VOS/ABB kunnen de Kwaliteitsrichtlijn bestellen door een mailtje te sturen aan welkom@vosabb.nl met uw naam, adres, en gegevens over uw instelling.