Besturenfusie in krimpgebied Zeeuws-Vlaanderen

De bij VOS/ABB aangesloten Onderwijsgroep LeerTij en de Stichting Kapriom in Zeeuws-Vlaanderen zijn samengevoegd. Dinsdag zijn de handtekeningen onder de notariële akte gezet.

Onder de nieuwe organisatie Onderwijsgroep LeerTij-Kapriom vallen in totaal 34 openbare, protestants-christelijke en rooms-katholieke basisscholen. In het komende schooljaar zullen dat er nog maar 31 zijn. Het midden en het oosten van Zeeuws-Vlaanderen, waar LeerTij-Kapriom actief is, hebben te maken met forse demografische krimp en als gevolg daarvan dalende leerlingenaantallen en dito inkomsten.

Met ingang van komend schooljaar fuseert daarom openbare basisschool De Piramide in Terneuzen met de rooms-katholieke basisschool De Kameleon in die plaats. In het dorp Kloosterzande gaan de basisschool Ter Duinen en de openbare Sandeschool met elkaar samen. De basisschool Tervliet in Terhole gaat op in basisschool De Oostvogel in Lamswaarde.