Gratis handvatten voor maatschappelijke opdracht

Een nieuwe website voor het onderwijs biedt handvatten om beargumenteerde keuzes te maken bij het realiseren van de maatschappelijke opdracht van de school.

De website www.maatschappelijkeopdracht.nl bevat tips, tools, achtergronden en voorbeelden voor scholen in het primair en het voortgezet onderwijs. De site kan helpen vragen te beantwoorden als ‘Waar besteed ik wel aandacht aan en waaraan niet?’, ‘Waar liggen de grenzen en waar liggen prioriteiten?’ en ‘Hoe zorg je voor een stevige verbinding met de omgeving waarin leerlingen opgroeien?’.

De website is in opdracht van het ministerie van OCW ontwikkeld door KPC Groep. De site is open voor iedereen. Aan het gebruik ervan zijn geen kosten verbonden.

Voor meer informatie kunt een interview met adviseur Sophie Verhoeven lezen. Ook kunt u de publicatie Opvoeden en ontwikkelen doen we samen downloaden.