Wat speelt er in het onderwijs? Lees magazine School!

‘Passend onderwijs zoals het bedoeld is’ is de kop boven een artikel over de wijze waarop de Stichting kom Leren in Zuid-Limburg elke leerling herkent en erkent. Dit en andere actuele onderwerpen worden belicht in het novembernummer van magazine School!.In...