‘Meer hoger opgeleiden door gecombineerde brugklassen’

Het stimuleren van deelname aan gecombineerde brugklassen, waarin leerlingen van verschillende onderwijsniveaus eerst één of twee jaar bij elkaar gehouden worden, vergroot het aantal hoger opgeleiden. Dat suggereren de resultaten van onderzoek naar onderwijsbeleid door econoom Roel van Elk van het Centraal Planbureau, die hierop promoveert aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Van Elk stelde zich voor zijn onderzoek onder andere de vraag of het tijdstip van selectie effect heeft op het behalen van een diploma in het hoger onderwijs. Hij richtte zich voor beantwoording van die vraag op de onderwijsloopbanen van leerlingen die met een mavo-advies het primair onderwijs verlieten. Binnen die groep waren er leerlingen die direct naar een categorale mavo gingen en leerlingen die in een gecombineerde brugklas kwamen en één of twee jaar later geselecteerd werden.

De analyses van Van Elk laten zien dat vroege selectie voor leerlingen met een mavo-advies een negatief effect heeft op het succesvol afronden van het hoger onderwijs. Hij vond geen aanwijzing dat leerlingen met een havo-advies een negatieve invloed zouden ondervinden van leerlingen met een mavo-advies in de gecombineerde brugklas.

De resultaten suggereren volgens hem dat het aantal hoger opgeleiden kan worden vergroot door het stimuleren van deelname aan gecombineerde brugklassen, waarin leerlingen met een mavo- of havo-advies één of twee jaar bij elkaar zitten. Uitstel van het tijdstip waarop leerlingen worden geselecteerd zou dus lonend kunnen zijn.