Meer bekostiging voor gehandicapte leerlingen

De bijzondere bekostiging voor leerlingen met een ernstige meervoudige beperking wordt verdubbeld tot 10 miljoen euro per jaar. Dat staat in deze Kamerbrief over zorg en onderwijs.

De verdubbeling van het budget betekent dat het bedrag per ingeschreven leerling maximaal 8000 euro per schooljaar bedraagt, bovenop de al bestaande bekostiging. Het extra geld is beschikbaar vanaf januari 2020.

De verdubbeling van het budget maakt het volgens onderwijsminister Arie Slob en zijn collega Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor scholen makkelijker de zorg voor meervoudig gehandicapte leerlingen te organiseren.

Het extra geld komt uit de begroting van het ministerie van VWS. Het gaat om een tijdelijke verdubbeling van het budget, omdat het uiteindelijk de bedoeling is dat er een collectieve financiering komt voor zorg in onderwijstijd.

Lees meer…