Daarom VOS/ABB: lidmaatschap met meerwaarde!

Twee lidmaatschapsbrochures voor respectievelijk het primair en het voortgezet onderwijs laten zien waaruit de meerwaarde van VOS/ABB bestaat.

De brochures gaan in op de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs en op de dienstverlening van VOS/ABB. Essentieel is dat de dienstverlening van VOS/ABB voor bestuur en management van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs verder gaat dan de algemene werkgeversrol van de PO-Raad en VO-raad.

De dienstverlening van VOS/ABB kent drie thema’s:

  1. Bestuur & management: informatie, advies en overige dienstverlening voor bestuursbureaus, gemeenten, samenwerkingsverbanden passend onderwijs en andere instanties.
  2. Identiteit & imago: informatie, advies en overige dienstverlening op het gebied van de identiteit van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.
  3. Politieke lobby: actieve specifieke belangenbehartiging bij lokale, regionale en landelijke bestuurders en politici.

Bent u nog geen lid? Bestel de po- of vo-brochure dan via welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Lidmaatschapsbrochure’, uw naam, de organisatie waarover u werkt en het adres waar u de brochure wilt ontvangen.

Of download de online versies:

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl