Tijdelijke coronawet vergemakkelijkt mondkapjesplicht – PO/VO

Nu de tijdelijke coronawet door de Eerste Kamer is goedgekeurd, wordt het onder andere voor scholen gemakkelijker het dragen van mondkapjes te verplichten.  De Tijdelijke wet maatregelen covid-19 vervangt de corona-noodverordeningen en geldt in eerste instantie voor...