Openbare scholen hebben Leraren van het Jaar

Tingue Klapwijk van de openbare Montessorischool Valkenbos in Den Haag is de Leraar van het Jaar 2013 voor het basisonderwijs. In het voortgezet onderwijs is Jan Willem van den Bos van het openbare Jan van Egmond Lyceum in Purmerend uitgeroepen tot Leraar van het Jaar. De prijzen werden zaterdag in Studio 21 in Hilversum uitgereikt.

Volgens de jury is Tingue Klapwijk van de openbare Montessorischool Valkenbos in Den Haag didactisch sterk. Zo heeft ze meerdere lesmaterialen bedacht om de leesmotivatie onder haar leerlingen te bevorderen, hun woordenschat te vergroten en om de begrijpend leeslessen leuker te maken. Op deze manier laat ze kinderen optimaal tot leren komen vanuit de montessorivisie.

In het voortgezet onderwijs is Jan Willem van den Bos van het openbare Jan van Egmond Lyceum in Purmerend uitgeroepen tot Leraar van het Jaar. De jury noemt hem ‘een erg betrokken leraar’. Hij heeft goed contact met de leerlingen uit alle leerjaren en regelt opvang op maat, zowel voor leerlingen die dreigen uit te vallen als voor excellente leerlingen.

De Leraar van het Jaar in het speciaal onderwijs is Rijan van Geene van Visio Onderwijs in Breda. Volgens de jury is ze vrolijk en enthousiast en heeft een leuk gevoel voor humor. Ze is creatief in vinden van lesvormen en leerrendement bij kinderen met een ernstig meervoudige beperking.

Sara Albone van het Groenhorst College in Barneveld is Leraar van het Jaar voor het middelbaar beroepsonderwijs. Ze is volgens de jury als dierenarts en docent ‘een echte vakbeoefenaar’.

Een uitgebreider bericht staat op de website van de Leraar van het Jaar-verkiezing.

Dochtertje Maurice de Hond niet op SteveJobsSchool

De openbare 1e Amstelveense Montessorischool wordt in tegenstelling tot wat eerder werd gemeld géén SteveJobsSchool. Dat benadrukt het bestuur in een brief aan de ouders. Wel zijn het bestuur en de school enthousiast over de inzet van de iPad als educatief hulpmiddel.

Het feit dat de discussie over het mogelijke iPad-onderwijs op de 1e Amstelveense Montessorischool voor landelijke media nieuws is – dagblad Trouw berichtte er dinsdag uitgebreid over – heeft te maken met het feit dat het dochtertje van opiniepeiler Maurice de Hond op deze school zit. Hij is actief betrokken bij het initiatief O4NT en de SteveJobsScholen, waarin de iPad in het onderwijs wordt geïntegreerd.

In het bericht in Trouw stond dat ouders argwanend tegenover O4NT staan. In de krant komt Annette de Geus, ouder en lid van de medezeggenschapsraad (MR), aan het woord: ‘Wij hebben nog helemaal geen concreet plan gezien over de onderwijsvernieuwingen die de directie wil doorvoeren.’ Tijdens een ouderavond half juni werden volgens haar ‘vage plannen’ gepresenteerd onder de naam ‘Montessori voor een nieuwe tijd’ (M4NT). ‘Mannen in pakken lieten wat filmpjes zien en wat spelletjes die je op de iPad kunt doen. Dat is toch geen gedegen onderbouwing van hoe je onderwijs geeft?’, aldus de Geus.

Directeur-bestuurder Frans Cornet van de bij VOS/ABB aangesloten Stichting Amstelwijs voor openbaar primair onderwijs heeft in een brief aan de ouders benadrukt dat de 1e Amstelveense Montessorischool geen SteveJobsSchool wordt. ‘Het onderwijsconcept op de school gaat niet veranderen. De school wordt geen Steve Jobsschool. De lestijden gaan niet veranderen. De groepssamenstelling blijft hetzelfde. De lokalen blijven lokalen (ook in de nieuwbouw). De leerkracht blijft leider/leidster volgens de Montessorididactiek en wordt geen coach.’

Cornet biedt in de brief de ouders zijn excuses aan voor het feit dat de school en ook het bestuur eerder wel hadden gemeld dat de school een SteveJobsSchool zou worden. Hij schrijft echter ook dat het bestuur, de directie en het voltallige team enthousiast zijn geraakt om de iPad als hulpmiddel in te gaan zetten in de klas, naast ander lesmateriaal. ‘We zijn geïnspireerd door de ideeën van O4NT, omdat hun visie elementen van het Montessorionderwijs bevat’, aldus Cornet.

Lees ook het interview met Maurice de Hond in het afgelopen februarinummer van magazine School!. In het nummer dat voor de zomervakantie uitkwam, stond een artikel over de openbare SteveJobsSchool in Sneek.