Máxima bij ondertekening MuziekAkkoord

Koningin Máxima heeft op de pabo van Hogeschool de Kempel in Helmond de ondertekening van het MuziekAkkoord bijgewoond.

Met het MuziekAkkoord beloven 30 basisscholen in de gemeente Helmond dat zij structureel muziekonderwijs willen realiseren. De ondertekening was tijdens een muziekfestival ter ere van het 150-jarig bestaan van de hogeschool. De pabo van de Kempel profileert zich met muziekonderwijs.

Koningin Máxima is erevoorzitter van het project Méér Muziek in de Klas, dat ervoor wil zorgen dat alle 1,6 miljoen basisschoolkinderen in Nederland muziekonderwijs krijgen.

Vaak te weinig geld voor vakleerkracht cultuureducatie

Veertig procent van de scholen heeft geen vakleerkracht voor cultuureducatie. Dat staat in de Monitor Cultuureducatie primair onderwijs 2018-2019.

Gebrek aan middelen is de belangrijkste reden om geen vakleerkrachten aan te stellen of in te huren, terwijl behoefte aan deskundigheid en het verlagen van de werkdruk juist redenen zijn om juist wél te doen.

Scholen benutten voor het inhuren of aanstellen van vakleerkrachten subsidies of ze betalen het zelf. Ruim een derde van de scholen heeft tijd of geld gereserveerd voor deskundigheidsbevordering van vakleerkrachten.

In 2018 en 2019 zijn er significant meer vakleerkrachten aangesteld of ingehuurd dan in 2016. Ze worden het vaakst ingezet voor muziekonderwijs. In het algemeen zijn scholen positief over de pedagogisch-didactische vaardigheden van vakleerkrachten.

Lees meer…

Op alle pabo’s weer structureel muziekonderwijs

Alle 42 pabo’s in Nederland geven weer structureel muziekonderwijs. Dat melden de Stichting Méér Muziek in de Klas, het Fonds voor Cultuurparticipatie en het ministerie van OCW.

Uit onderzoek blijkt dat maar weinig leerkrachten zich zelfverzekerd genoeg voelen om muziekonderwijs te geven. Dat komt door te weinig aandacht voor muziek op de pabo’s en stagescholen.

Méér Muziek in de Klas ontwierp daarom met het Fonds voor Cultuurparticipatie en het ministerie van OCW de regeling Professionalisering muziekonderwijs pabo’s. Het Fonds voor Cultuurparticipatie voerde de regeling uit. Voorwaarde om in aanmerking te komen, was samenwerking met een conservatorium en een school uit de eigen regio.

Directeur Jantien Westerveld van Méér Muziek in de Klas: ‘Met 100% deelname bereiken we dat alle leerkrachten van de toekomst weer goed muziekonderwijs kunnen geven. Een essentiële stap in het bereiken van ons doel: structureel muziekonderwijs voor alle basisschoolkinderen in Nederland.’

Leerlingen beschermen tegen gehoorschade

Organisatoren van scholierenfeesten nemen maatregelen tegen gehoorschade. Ze hebben daartoe met andere partijen een convenant gesloten.

Afgesproken is om veilige geluidsniveaus aan te houden. Daarnaast zorgen de organisatoren van scholierenfeesten en bijvoorbeeld ook concertorganisatoren en bioscopen ervoor dat er voor iedereen goede oordoppen beschikbaar zijn. Er is ook een voorlichtingscampagne: I Love My Ears.

Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is blij met het nieuwe convenant: ‘Om een leven lang te kunnen genieten van muziek – thuis, bij een concert of tijdens het sporten – moeten we allemaal ontzettend zuinig zijn op ons gehoor. Want schade door te hard geluid is onherstelbaar. Het is mooi dat al deze partijen daar nu voor aan de slag gaan.’

Eén uur cultuureducatie per week kost 179 miljoen

Het zou zeker 179 miljoen euro per jaar kosten op elke school cultuureducatie aan te bieden door een vakdocent. Dat meldt onderwijsminister Arie Slob in antwoord op Kamervragen over de Monitor cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018.

Het bedrag is gebaseerd op de aanname dat een vakleerkracht cultuureducatie hetzelfde kost als een groepsleerkracht. De minister gaat er tevens van uit dat de inzet van de groepsleerkrachten gelijk blijft.

Slob heeft geen rekening gehouden met aanvullende kosten, bijvoorbeeld voor muziekinstrumenten of tekenmateriaal. Hij heeft evenmin rekening gehouden met reistijd en -kosten voor vakleerkrachten die naar meerdere scholen zouden moeten.

Lees meer…

Muziekonderwijs voor alle kinderen op basisschool

De Tweede Kamer steunt unaniem een motie over muziekonderwijs voor alle kinderen op de basisschool.

De motie was van D66-Tweede Kamerlid Vera Bergkamp en haar collega Lodewijk Asscher van de PvdA. Zij vinden dat ieder kind de kans moet krijgen om zijn of haar passies en talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Daarbij leggen ze de nadruk op muziekonderwijs en dans.

De Tweede Kamer is het met Bergkamp en Asscher eens dat het beleid van het vorige kabinet moet worden voortgezet om ervoor te zorgen dat in 2020 op alle basisscholen muziekonderwijs vanzelfsprekend is.

Nieuwe subsidieronde Impuls muziekonderwijs

Scholen die zich willen inzetten voor meer en beter muziekonderwijs, kunnen daar weer subsidie voor aanvragen.

Er is voor de huidige aanvraagronde van Impuls muziekonderwijs in totaal 5 miljoen euro beschikbaar. Daarmee kunnen circa 300 subsidieaanvragen worden gehonoreerd, meldt het Fonds voor Cultuurparticipatie.

U kunt de subsidie online aanvragen.

Na afbraak volgt nieuwe investering cultuuronderwijs

Het cultuuronderwijs op de basisschool en in het vmbo wordt verder uitgebreid. Dat melden minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW in een brief aan de Tweede Kamer.

Er komt onder andere extra geld om de deskundigheid op cultuurgebied van de leerkrachten te vergroten. Er komt 4 miljoen euro beschikbaar voor scholing tot cultuurbegeleider en 5 miljoen euro voor pabo’s en conservatoria om de professionele ontwikkeling van leraren op het gebied van cultuuronderwijs te bevorderen.

De brief van Bussemaker en Dekker hoort bij de Monitor Cultuuronderwijs in het primair onderwijs en programma Cultuureducatie met Kwaliteit 2015-2016.

De investeringen van het kabinet volgen op een jarenlange afbraak van het cultuuronderwijs.

Máxima opent op Bossche basisschool Klassiek Geeft

Koningin Máxima heeft woensdag op basisschool De Kruisboelijn in Den Bosch het startsein gegeven voor Klassiek Geeft. Deze jaarlijkse inzamelingsactie voor muziekinstrumenten voor kinderen is een initiatief van NPO Radio 4.

NPO Radio 4 deed vanuit de Bossche basisschool rechtstreeks verslag van het evenement met de koningin.

Máxima geeft muziekinstrument aan leerling

Met deze inzamelingsactie wil NPO Radio 4 de liefde voor muziek doorgeven aan kinderen en muziekonderwijs voor meer kinderen mogelijk maken. Koningin Máxima nam in De Kruisboelijn het eerste ingezamelde instrument in ontvangst en gaf het door een basisschoolleerling die het de komende jaren mag bespelen.

In totaal zijn er sinds 2011 meer dan 3000 muziekinstrumenten gedoneerd en heeft de actie ruim 44.000 euro opgebracht. De opbrengst van editie van 2016 is bestemd voor het Instrumentendepot Leerorkest voor de aanschaf en het onderhoud van instrumenten.

De inzamelingsactie duurt tot en met 10 juni.

Lees meer…

Veel scholen willen meer muziek in de klas

Er is zoveel belangstelling voor het project Méér Muziek in de Klas, dat het geld dat hiervoor was gereserveerd voor 2017 naar voren wordt gehaald.

Het project Méér Muziek in de Klas volgt op stelselmatige bezuinigingen die het muziekonderwijs in en buiten de basisscholen de nek hebben omgedraaid. Minister Jet Bussemaker van OCW wil het nieuw leven inblazen.

In de eerste ronde van de subsidieregeling heeft het Fonds voor Cultuurparticipatie 728 aanvragen van basisscholen ontvangen. Zij willen vanaf volgend jaar meer en beter muziekonderwijs aanbieden.

Budget voor muziek

Om aan de vraag tegemoet te komen, heeft Bussemaker besloten dat alle aanvragen dit jaar behandeld en beoordeeld kunnen worden. Het gereserveerde budget van de derde subsidieronde in 2017 wordt nu al beschikbaar gesteld.

Lees meer…

Grote muziekwedstrijd voor basisscholen

Enkele bekende Nederlanders hebben in tv- programma De Wereld Draait Door  basisscholen opgeroepen mee te doen aan de grootste muziekwedstrijd van Nederland. Het hele programma was woensdagavond gewijd aan het belang van muziekonderwijs.

Mensen als Joop van den Ende  en hoogleraar Erik Scherder zetten zich hiervoor in als ambassadeurs van het project Méér Muziek in de Klas. Doel is om structureel muziekonderwijs te realiseren op alle Nederlandse basisscholen. Onder het motto ‘meedoen is belangrijker dan winnen’, riepen Van den Ende en Scherder scholen op hun hoogste groepen in te schrijven voor een muziekwedstrijd die te volgen is op internet en in twaalf speciale uitzendingen van de BZT Show bij NPO Zapp op 3. Koningin Máxima doet als erevoorzitter van het platform van ambassadeurs Méér Muziek in de Klas, samen met de presentatoren Jetske van den Elsen en Pepijn Gunneweg, ook een oproep tot inschrijving via een speciale videoboodschap.

Optreden voor de koningin
De ambassadeurs dagen de klassen uit een met elkaar gemaakt muziekstuk in te zenden via de site www.meermuziekindeklas.nl. Dat kan in verschillende categorieën, waaronder huis-tuin-en-keuken-percussie, pop, orkest, rap, zingen of bodypercussie. Ruim honderd klassen worden op basis van hun inzending uitgenodigd  voor de audities in juni. Dertig klassen mogen daarna door naar de volgende ronde: een van de speciale uitzendingen van het populaire Zapp programma De BZT Show (NPO3/KRO-NCRV), gepresenteerd door Pepijn en Jetske. Kinderen thuis en een deskundige jury selecteren  de finalisten die deel uit gaan maken van de BZTband XXl. Klassen die doorgaan worden gekoppeld aan hun eigen bekende muzikale superheld. De klassen die de finale bereiken, vertolken tijdens een galafeest in theater Carré een speciaal voor deze wedstrijd gemaakte compositie van Henny Vrienten. Koningin Máxima is daarbij eregast en de NPO zendt dit gala uit in december.

Schoolprestaties verbeteren door muziek
Achtergrond van dit project is dat muziek maken niet alleen leuk, maar ook belangrijk is. Het draagt bij aan de ontwikkeling van het brein en de motorische ontwikkeling en het bevordert discipline en doorzettingsvermogen. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat de schoolprestaties van de kinderen verbeteren door muziekonderwijs.
Méér Muziek in de Klas is een initiatief van het Platform Ambassadeurs Méér Muziek in de Klas dat hiervoor nauw samenwerkt met de verschillende partners: de VandenEnde Foundation, de NPO, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP), het Landelijk Kennisinstituut voor Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) en de PO-Raad. Minister Bussemaker (OC&W) stelt 25 miljoen beschikbaar om de komende jaren structureel muziekonderwijs te realiseren, waarvan 20 miljoen via de subsidieregeling Impuls Muziekonderwijs beschikbaar is voor scholen. De VandenEnde Foundation helpt onder meer bij het werven van andere private financiers en fondsen.

Bekijk hier de uitzending van DWDD.

 

BN’ers vertellen over belang van muziekonderwijs

In de campagne Tijd voor Muziek van Het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam vertellen prominente Nederlanders in korte videoportretten over het belang van muziekonderwijs.

De campagne gaat vooraf aan de introductie van de digitale muziekmethode Kazoo voor het basisonderwijs. Deze methode wordt mede door Het Koninklijk Concertgebouw ontwikkeld.

De BN’ers die over het belang van muziekonderwijs vertellen, zijn onder anderen prof. Erik Scherder, Jaap van Zweden en DJ Hardwell.

Máxima maakt zich sterk voor muziek voor kinderen

Koningin Máxima is erevoorzitter geworden van het Platform Ambassadeurs Muziekonderwijs. Dat werd woensdag in de Jaarbeurs in Utrecht bekend tijdens het eindconcert van de tweede editie van het programma Kinderen maken muziek

In haar nieuwe functie zal Máxima aandacht vragen voor het belang van muziekonderwijs voor kinderen. Ze zal als speciaal adviseur optreden en met belanghebbenden spreken over de belangrijke functie van muziekonderwijs voor kinderen op de basisschool en welke stappen er nodig zijn om dit te realiseren.

Lees meer…

Na muzikale afbraak volgt kleine wederopbouw

Minister Jet Bussemaker van OCW heeft donderdag op basisschool De Vlieger in Den Haag het startsein gegeven voor de regeling muziekonderwijs. 

Terwijl het muziekonderwijs jarenlang stelselmatig is afgebroken, noemde Bussemaker het in haar toespraak bij de aftrap van de regeling ‘geweldig dat we ons sámen hard maken voor meer en beter muziekonderwijs op basisscholen’.

Ze zei dat in de afgelopen jaren de nadruk in het onderwijs te veel op rekenen en taal heeft gelegen en dat cultuur- en muziekonderwijs ‘naar de achtergrond’ is verdwenen. Wat daarbij ook een rol speelt, is dat veel gemeenten onder druk van de bezuinigingen door de rijksoverheid hun muziekscholen hebben moeten sluiten.

25 miljoen
De regeling muziekonderwijs houdt in dat er 25 miljoen euro wordt geïnvesteerd ‘in meer en beter muziekonderwijs op basisscholen, voor álle kinderen in het hele land’, zoals Bussemaker het uitdrukte. In het najaar kunnen alle Nederlandse basisscholen zich inschrijven om met dat geld hun docenten te trainen in muziekonderwijs.

Na fnuikende bezuinigingen investering in muziekonderwijs

Het Rijk investeert tot 2020 een bedrag van 25 miljoen in muziekonderwijs aan kinderen van 4 tot 12 jaar. Dit bedrag moet worden verdubbeld door private partijen, zo staat in de Kamerbrief Impuls cultuuronderwijs.

Minister Jet Bussemaker van OCW heeft met mediamagnaat Joop van den Ende en het Oranje Fonds afgesproken dat ze gaan samenwerken om het muziekonderwijs op de basisscholen een impuls te geven. Dat doen ze via het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Er komt een regeling bij het fonds, die openstaat voor alle scholen die hun deskundigheid willen vergroten en voor alle muziekvormen. Scholen kunnen samenwerken met alle partijen uit het muziekveld, zoals muziekscholen, harmonieën, brassbands, fanfares, orkesten en poppodia (voor zover die nog niet zijn wegbezuinigd).