Maatwerk en meer in aprilnummer Naar School!

Het aprilnummer van ons magazine Naar School! gaat onder andere over maatwerk en de kansen die dat biedt aan leerlingen. Andere onderwerpen zijn toereikende bekostiging als voorwaarde voor goed onderwijs en de nieuwe vmbo-profielen.Dat maatwerk meer kansen biedt aan...