Sectorplan voor meer jonge docenten ingetrokken

Het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds Voion trekt het sectorplan voortgezet onderwijs voor het eerste tijdvak in, omdat het in de praktijk onwerkbaar is.

Op basis van de gesprekken en schriftelijke correspondentie met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft Voion er onvoldoende vertrouwen in dat de scholen gebruik willen maken van de maatregelen uit het sectorplan. Dit heeft volgens Voion te maken met de beperking van de doelgroep en hoge verantwoordingseisen.

Het in december ingediende sectorplan bevat maatregelen die het voor schoolbesturen onder andere aantrekkelijk moeten maken om jonge docenten aan te nemen. In het laatste gesprek gaf het ministerie van SZW aan de doelgroep te willen toespitsen op instroom voor de zogenoemde tekortvakken. Bovendien bleek de administratieve bewijslast voor schoolbesturen zeer hoog te worden. Voion verwachtte daarom dat er maar weinig van de regeling gebruik zou worden gemaakt.

Regionale deelplannen
In het tweede tijdvak van de regeling van 1 april tot 31 mei dient Voion in goed overleg met het ministerie van SZW een nieuw sectorplan in. Onderdeel van dit sectorplan is de maatregel Ruimte voor de regio. Schoolbesturen krijgen hiermee de mogelijkheid om plannen te maken die inspelen op arbeidsmarktproblemen op regionaal of bestuurlijk niveau. Indienen van deelplannen kan nog tot 1 april via het digitale loket.

Uiterlijk 13 weken na het indienen van het tweede sectorplan wordt het besluit van het ministerie van SZW verwacht over al dan niet toekenning van subsidie.