Zomernummer Over Onderwijs is uit

VOS/ABB en de drukkerij, die inmiddels een doorstart heeft gemaakt als drukkerij Ten Brink, hebben alles op alles gezet om Over Onderwijs ondanks de problemen toch te verzenden. Het blad is volgens TNT Post woensdagmiddag verzonden. Helaas was dat voor veel scholen in de regio Noord te laat, omdat daar vrijdag de zomervakantie begon. Onze excuses daarvoor.

Over Onderwijs bevat in dit nummer een mooie variatie aan artikelen, onder meer over andere schooltijden, de strijd om openbaar voortgezet onderwijs in Barneveld en het succes van de Universumscholen.

In het basisonderwijs is het al decennialang gewoonte: tussen de middag hebben kinderen vrij om thuis te kunnen eten en op woensdag is de hele middag vrij. ‘Maar die tijden stammen uit het agrarische tijdperk’, zeggen de leden van initiatiefgroep Andere Tijden. ‘De wereld is veranderd, en daar past die traditionele schooldag niet meer bij.’ Een uitvoerig artikel over de mogelijkheden van andere schooltijden. En: hoe pak je dat dan aan?

In Barneveld, van oudsher een christelijk bolwerk, klinkt de roep om openbaar voortgezet onderwijs steeds luider. Over Onderwijs laat zien hoe het christelijk monopolie in deze streek langzaam maar zeker afbrokkelt.

De derde coverstory van dit nummer gaat over de Universumscholen, die systematisch meer aandacht besteden aan de bètavakken. Met resultaat, want de laatste jaren kiezen steeds meer leerlingen voor de bètaprofielen in het voortgezet onderwijs. Nu nog zorgen dat ze ook bètavakken gaan studeren.

Andere onderwerpen in het zomernummer:

* Na de noodkreet uit het onderwijs, vorig jaar, over de muffe lucht in leslokalen, komt er nu eindelijk aandacht voor dit probleem. Scholen kunnen hun lokalen (een beetje) opfrissen.

* De combinatiefunctie als mogelijke oplossing voor de problemen met de gymlessen in het basisonderwijs. Over Onderwijs peilde de eerste ervaringen.

* Leraarplus: een nieuwe opleiding voor vwo’ers die excellente leerkrachten in het basisonderwijs willen worden. Een kwaliteitsimpuls in Drenthe en Overijssel.

* Een concrete aanpak voor de nieuwe profilering van een school, met als doel een betere menging en meer leerlingen. VOS/ABB-adviseurs Hans Teegelbeckers en Yoeri Sijl vertellen erover.

In de vaste rubrieken zien we dit keer het openbare Reitdiep College in Groningen (Het gebouw), obs De Klokkebei in Ulvenhout (De vijf vragen) en Paul Janssen (Adviseur ten voeten uit). Ten slotte gaat onze juridisch adviseur Lies Boogerman in de rubriek Gelijk en ongelijk in op de vraag: ‘Mag je als werkgever altijd afgaan op de adviezen van de bedrijfsarts?’

Over Onderwijs is ook virtueel te bekijken op deze website (rubriek publicaties).

Actuele onderwerpen in Over Onderwijs nr. 2

Uit een voorlopige verkenning van VOS/ABB naar de onderwijsuitgaven van gemeenten, blijkt dat veel gemeenten minder geld uitgeven aan onderwijshuisvesting dan ze hiervoor – niet geoormerkt – van het rijk ontvangen. In Maastricht gaat het om een verschil van gemiddeld 1,5 miljoen euro per jaar. Bovenschools managers Rob Beaumont van de bij VOS/ABB aangesloten Stichting jong Leren vertelt in het blad wat hij daarvan merkt.

In hetzelfde nummer vindt u nog een ander artikel over onderwijshuisvesting. Dit gaat over duurzaam bouwen. Over Onderwijs nam een kijkje in Niekée in Roermond en in het Junior College in Julianadorp en constateert: ‘Een duurzaam gebouw leidt tot duurzaam onderwijs’.

Jaarverslag en serious gaming
Het blad van VOS/ABB gaat in dit nummer ook in op het jaarverslag, dat alle schoolbesturen op 1 juli af moeten hebben. Financieel specialist Reinier Goedhart geeft tips en tricks. En in het Via Nova College in Utrecht wordt serious gaming geïntroduceerd. De vmbo-leerlingen leren plannen en organiseren met behulp van een computerspel. Directeur Ron Dorreboom is enthousiast en geeft aan dat andere scholen het spel van hem kunnen overnemen.

Overige onderwerpen:

  • VOO-directeur Rob Limper over de samenwerking met VOS/ABB
  • De problematiek van kleine schooltjes: obs De Berenburcht in het Zeeuwse Baarland
  • De Sterrenschool: basisschool van de toekomst
  • Voorzitter Bruno Bruins over het werk van de Taskforce Diversiteit
  • VOS/ABB-adviseur Ron van der Raaij: flexibele interim-manager

Rubrieken
In de rubriek Het Gebouw zien we dit keer obs De Globe in Amsterdam-Osdorp. De Vijf Vragen zijn gesteld aan rector Ben Lubberding van het Linde College in Wolvega. De VOS/ABB-adviseur die Ten Voeten Uit wordt geportretteerd, is Henk Jan Biegel. In de rubriek In de praktijk kunt u lezen over een samenwerkingsproject voor een nieuwe vmbo-school in Houten.

Het nieuwe nummer van Over Onderwijs is deze week bij alle leden van VOS/ABB op de mat gevallen. Mocht u het blad desondanks niet hebben ontvangen, dan kunt u een exemplaar aanvragen bij Anja van Rossum, 0348-405282 of avanrossum@vosabb.nl.

U kunt het blad ook downloaden uit de rechterkolom hiernaast.

Informatie: Lucy Beker, 0348-405270, lbeker@vosabb.nl

Bijlagen

Over Onderwijs met special over Toezicht

Verder in dit nummer een artikel over het Zuyderzee College in Emmeloord, dat de schoolboeken al heeft vervangen door laptops. Het leren met laptops biedt didactisch meer mogelijkheden, en zowel leerlingen als docenten zijn er enthousiast over, zo blijkt uit de ervaringen. Hoe het in de praktijk werkt, leest u op de pagina’s 8 en 9 van het magazine.

Dit laatste nummer van 2009 biedt verder veel informatie: over de inrichting van islamlessen op de basisschool, over het vakcollege in het vmbo, over het succes van het project Verbindend Leren, het bekroonde mentorproject School ’s cool en een kijkje in het duurste noodgebouw van Nederland waarin de kleuters van de Kleine Pijler in Rotterdam mogen bivakkeren.

Het magazine valt vandaag bij alle leden van VOS/ABB op de mat. Mocht u het blad niet ontvangen hebben, dan kunt een exemplaar aanvragen bij Anja van Rossum, 0348-405298, of via de mail: avanrossum@vosabb.nl. Ook niet-leden kunnen bij haar een exemplaar bestellen. Het blad is ook virtueel door te bladeren op deze website in de rubriek publicaties.

Over Onderwijs met special Kwaliteit

Schoolbesturen zijn overal bezig de kwaliteit van hun scholen (verder) te verbeteren. In de praktijk blijkt het vaak lastig om greep te krijgen op de kwaliteit van het onderwijs. In deze special van Over Onderwijs komen diverse kwaliteitssystemen aan bod. Zoals het instrument Zelfevaluatie Kader voor goed besturen, maar ook nieuw ontwikkelde software die snel inzicht geeft in de prestaties van de eigen scholen.

Het Gebouw en De vijf vragen
In de rubriek ‘Het gebouw’ dit keer het Vader Rijn College in Utrecht, dat bij de oplevering in 1995 eigenlijk al uit de tijd was. Een serie aanpassingen heeft het gebouw nu eigentijds gemaakt.

De rubriek ‘De vijf vragen’ is dit keer gemaakt in Amersfoort. Directeur Joop Stas van obs De Meander beantwoordt de vijf vragen, en noemt de gymles als een groot probleem.

Reacties muffe lokalen
Een ander probleem waar scholen ernstig mee kampen, is de ventilatie van het gebouw. Kinderen zitten in muffe lokalen en worden daar soms ziek van. Lees het artikel en vooral ook de bloemlezing uit de vele reacties die bij VOS/ABB binnenkomen: ‘De lucht in een klaslokaal is gemiddeld slechter dan in een varkensstal’.

Over Onderwijs doet verder verslag van een reis naar Canada door een onderwijsdelegatie, en ging na hoe de stand van zaken is bij het onderwijs in Engels. Hoe vroeg kun je daarmee beginnen, en is er dan een doorlopende leerlijn op het voortgezet onderwijs? In Arnhem wel. Ten slotte in deze Over Onderwijs een artikel over de identiteit van openbare scholen in Limburg,  nieuws over het Inkoopcollectief Lesmateriaal en informatie over de mogelijkheden van sponsoring en fondsenwerving voor scholen.

Het nieuwe nummer van Over Onderwijs is op 18 juni naar alle leden van VOS/ABB verzonden. U kunt het blad ook inzien op deze website.
Het pdf-bestand staat in de rechterkolom hiernaast.

Bijlagen

‘Leden moeten meer te kiezen hebben’

Hooghiemstra is sinds 1 februari directeur van VOS/ABB. Hij komt binnen in een tijd waarin veel verandert in de wereld van bestuur en management in het onderwijs. De recente oprichting van de PO-Raad, die de algemene werkgeversbelangen in het primair onderwijs gaat behartigen, noemt hij een goede zaak. ‘Het is een versterking, want zo kan de sector veel meer een vuist maken richting het ministerie.’

Hij besteedt in het interview onder meer ook aandacht aan de contributie en tariefstelling. ‘Je kunt je afvragen of de ledenservice op basis van contributie voor alle leden gelijk moet zijn. Misschien moeten we wel toe naar een aanbod van verschillende servicepakketten tegen verschillende tarieven. Zelf denk ik dat we afmoeten van het idee dat iedereen hetzelfde wil. Onze leden moeten meer te kiezen hebben.’

Momenteel brengt een groep VOS/ABB’ers persoonlijke bezoeken aan een groot aantal leden om van hen te horen wat de strategie van VOS/ABB zou kunnen zijn. Eerder, na de start van de VO-raad, bracht VOS/ABB ook dergelijke bezoeken aan leden in het voortgezet onderwijs. ‘Dat leverde toen veel interessante inzichten op. Zo kunnen we erachter komen wat onze leden precies van ons verwachten’, benadrukt Hooghiemstra.

Goede ideeën
De nieuwe directeur wil ook graag via de digitale snelweg geïnspireerd worden door goede ideeën van de leden. Dus als u dat wilt, kunt u hem mailen: thooghiemstra@vosabb.nl U kunt ook hier een reactie achterlaten, onderaan dit artikel.

Klik hier voor het interview in Over Onderwijs.

Andere onderwerpen in het aprilnummer van Over Onderwijs:

Hoogleraar Mirko Noordegraaf: ‘Managers verdienen eerherstel’
De mavo is terug – maar niet overal
Het Stedelijk Gymnasium in ’s Hertogenbosch: een studievilla
Inzet van adviseur levert Grotius College in Delft veel op
Obs De Peppel in Nijverdal barst uit zijn voegen
OSG Bijlmer trekt mooie mix van leerlingen
Bestuurlijke schaalvergroting leidt niet tot leerfabrieken

Special
Het aprilnummer bevat verder een special over risicomanagement, met onder meer een interview met twee accountants van Ernst & Young over de nieuwe richtlijnen voor het jaarverslag.

OO niet ontvangen?
Mocht u als lid van VOS/ABB het blad Over Onderwijs nog niet ontvangen hebben, laat dat dan even weten aan Anja van Rossum via avanrossum@vosabb.nl.
Een beperkt aantal nummers is namelijk geretourneerd met een onleesbare adresband, waardoor voor ons niet te achterhalen is welke school het blad niet heeft ontvangen. Als u een mailtje stuurt, verzenden wij direct alsnog een exemplaar. Met excuses voor het ongemak.

Gerelateerde berichten

Over Onderwijs jaargang 10 nummer 2

In dit nummer:

*Schiedam heeft eerste daltonpeuterspeelzaal

* Meedoen met postduivenrace via school

* Nieuwe bezwarencommissie kan rechtszaken voorkomen

* ‘Rokende leraren maken een wandelingetje’

* ‘Leden moeten meer te kiezen hebben’

* De mavo is terug – maar niet overal

* Het gebouw: Stedelijk Gymnasium ’s Hertogenbosch

* ‘Versimpeld wereldbeeld veroorzaakt frictie met werkvloer’

* ‘Een frisse blik op de bedrijfsvoering’

* De vijf vragen: obs De Peppel in Nijverdal

* Open Schoolgemeenschap Bijlmer trekt mooie mix van leerlingen

* Bestuurlijke schaalvergroting leidt niet tot leerfabrieken

* Werknemer met alcoholprobleem: ontslag mogelijk

* Special risicomanagement

* ‘Schoolbesturen rijden nog te vaak in de mist’

* Oppotten of uitgeven?

* Gebrek aan kennis groot risico bij huisvestingsprojecten

Gerelateerde berichten