Laat zien dat elke leerling welkom is!

Heeft uw school al het logo ‘Ik ben welkom’ aan de muur of bij de deur hangen? Met een plaquette van plexiglas kunt u laten zien dat in het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs elke leerling welkom is, ongeacht zijn of haar achtergrond.

Al honderden scholen hebben het logo bij de deur hangen. Het zou natuurlijk mooi zijn als iedere openbaar school in het primair en voortgezet onderwijs een plaquette met dit logo heeft. De plaquettes zijn gemaakt van duurzaam en weerbestendig materiaal. Leden van VOS/ABB kunnen ze tegen kostprijs bestellen.

U kunt kiezen uit twee formaten:

Klein: 210 x 125 x 6 mm

Groot: 297 x 175 x 8 mm

De kleine plaquettes kosten 20 euro, de grote 30 euro per stuk. Bij levering wordt de factuur meegezonden.

Klik hier voor het bestelformulier.

Doe mee aan de School!Week
De School!Week is de jaarlijkse campagneweek om het maatschappelijk belang en de kracht en trots van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs te benadrukken. Het is een initiatief van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs.

De School!Week 2014 vindt plaats van 17 tot en met 21 maart. Ook u bent van harte uitgenodigd om daar met uw school of scholen aan mee te doen!

Klik hier voor meer informatie over de School!Week.

Informatie: Hans Teegelbeckers, 06-51603209, hteegelbeckers@vosabb.nl of Marleen Lammers, 06-10946652, mlammers@vosabb.nl