E-zine ‘School en seksualiteit’ met achtergrondinfo en tips

De Stichting School en Veiligheid/PPSI heeft het elektronische magazine ‘School en seksualiteit’ uitgebracht. Het e-zine richt zich op het primair en voortgezet onderwijs.

In het e-zine, dat is gemaakt in opdracht van het ministerie van OCW, krijgen scholen praktische tips, achtergrondinformatie en voorbeelden uit de onderwijspraktijk.

Later volgt een toolkit met informatie, tips en handige tools voor onderwijsprofessionals in het primair en voortgezet onderwijs die aan de slag willen met het thema seksualiteit of die te maken hebben met grensoverschrijdend seksueel gedrag van leerlingen.

Lees het e-zine ‘School en seksualiteit’

Conferentie voor vertrouwenspersonen

Contact- en vertrouwenspersonen in het primair onderwijs kunnen op 2 april naar een conferentie over seksueel grensoverschrijdend gedrag van leerlingen: ‘Van poppenhoek tot smartphone’.

Het is de jaarlijkse conferentie van PPSI, het Project Preventie Seksuele Intimidatie. Centraal staat dit keer de vraag hoe seksueel grensoverschrijdend gedrag van leerlingen  -van kleutergroep tot groep acht-  te herkennen en te duiden is. Het is een onderwerp dat het afgelopen jaar een paar keer actueel is geweest door incidenten op basisscholen.

Ook de online belevingswereld van kinderen komt aan bod, de leuke maar ook de minder leuke kanten, en de mogelijkheden die u op school heeft om de veiligheid van leerlingen te vergroten. Het middagprogramma biedt workshops, waarin u met de praktijk aan de slag gaat. Het aanbod varieert van basics voor contact/vertrouwenspersonen tot het afhandelen van een crisissituatie rond seksueel misbruik.

De conferentie van 2 april is in Amersfoort in het Regardz Meeting Centre Eenhoorn, tegenover het station. Het programma is gericht op contact- en vertrouwenspersonen uit het primair onderwijs. Schoolleiders zijn ook van harte welkom. De kosten zijn 249 euro.

Meer informatie en inschrijven op www.ppsi.nl. E-mailen kan ook naar ppsi@aps.nl.

Vierdaagse training voor vertrouwenspersonen

Contact- of vertrouwenspersonen zijn het eerste aanspreekpunt bij meldingen en klachten over ongewenste omgangsvormen (seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, racisme, agressie en geweld). Ze spelen ook een belangrijke rol in het voorkomen van klachten.

Preventieve taken uitvoeren en adequaat omgaan met meldingen en opvangen en begeleiden van klagers vergen kennis en vaardigheden. Tijdens de vierdaagse training ‘Een stevige basis’ kunnen contact- en vertrouwenspersonen vaardigheden oefenen aan de hand van praktijksituaties. Daarnaast doen ze kennis op over alle aspecten van het vertrouwenswerk. Na afloop van de training zijn ze in staat zelfstandig preventieve taken uit te voeren en klagers professioneel op te vangen en te begeleiden.

De training is bestemd voor interne en externe vertrouwenspersonen en contactpersonen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Wanneer: 20 en 21 april en 11 en 12 mei 2009
Waar: Woudschoten, Zeist
Prijs: € 1425,- (inclusief overnachtingen, maaltijden en materiaal)
Inschrijving: via www.ppsi.nl of neem contact op met PPSI: 030-2856762, ppsi@ppsi.nl 

Meer  informatie staat in de brochure ‘Een stevige basis’.

Nieuw gespreksmodel voor vertrouwenspersonen

‘Step back’ geeft contact- en vertrouwenspersonen een leidraad om samen met de leerling terug te kijken op een lastige situatie en ervan te leren. De leerling keert terug op zijn/haar schreden en verkent alternatief gedrag. Doel van het pakket is leerlingen te stimuleren om grenzen aan te geven en grenzen te respecteren, waardoor ze sterker staan in het contact met anderen.

Het gespreksmodel ‘Step back’ bestaat uit zes stappen die duidelijk worden beschreven in een handleiding. De stappen zijn op verschillende manieren gevisualiseerd: op een affiche, een reminder en in de vorm van voetstappen waarmee een zichtbare route letterlijk kan worden uitgestippeld.

‘Step back’ is ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs, maar kan ook toegepast worden in het primair onderwijs. De auteurs zijn Myriam Limper en Karen van Kooten. 

Meer informatie en bestellen.

Conferentie over jongensgedrag

‘Seksuele intimidatie, en de jongens dan?’ Dat is de titel van deze conferentie, die bestemd is voor contactpersonen en interne vertrouwenspersonen in het voortgezet onderwijs.

Jongens worden in het onderwijs vaak in verband gebracht met klachten en gezien als ‘dader’. De PPSI-conferentie laat zien dat ook jongens het slachtoffer kunnen zijn van seksueel ongewenst gedrag, van meidenvenijn en van de ‘geseksualiseerde’ mediacultuur.

In de eerste lezing van het ochtendprogramma staan jongens en klachten centraal. Er wordt antwoord gegeven op vragen als: ‘Waarom klagen jongens minder snel?’ en: ‘Stelt de begeleiding van jongens nog specifieke eisen aan de rol van de vertrouwenspersoon?’.

De tweede lezing maakt duidelijk wat scholen constructief kunnen doen met jongensgedrag; ‘alleen constateren dat er testosteron door de gangen giert is onvoldoende’.

Het middagprogramma is gevuld met tien workshops. Daarbij staat de praktijk van het vertrouwenswerk centraal en in drie workshops komt het thema uit het ochtendprogramma terug.

De conferentie begint om half tien in Amersfoort, in De Eenhoorn, en de kosten zijn 209 euro inclusief lunch en materiaal. Aanmelding en programma: www.ppsi.nl.