Filosofie en levensbeschouwing in openbaar onderwijs

Filosofie en levensbeschouwing zijn thema’s die sterk leven in het openbaar onderwijs. Dat bleek donderdagavond in Kampen, waar 80 mensen een inspirerende thema-avond van de Pre-School!Week Tour 2013 bijwoonden. 

De Pre-School!Week Tour – de naam zegt het al – gaat vooraf aan de School!Week 2013, de landelijke campagneweek van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs van 18 tot en met 22 maart. De thema-avond in Kampen was de vierde in een reeks van vijf bijeenkomsten van de Pre-School!Week Tour. Maandag kwam respect aan bod in Haarlem, dinsdag was er in Amersfoort een bijeenkomst over identiteit, woensdag ging het in Helmond over een veilig schoolklimaat voor iedereen en vanmiddag is er van 15.30 tot 17 uur in het Dr. Nassau College in Assen een bijeenkomst over de toekomst van het onderwijs.

De thema-avond in de Sint Annakapel in Kampen bestond uit discussies in een De-Wereld-Draait-Door-setting. De avond werd georganiseerd door VOS/ABB in samenwerking met de stichting Openbaar Onderwijs Kampen. In het curriculum van de openbare basisscholen van deze stichting wordt specifiek aandacht besteed aan filosofie en levensbeschouwing. Juist het openbaar onderwijs is hier geschikt voor, omdat kinderen met verschillende achtergronden elkaar hier ontmoeten.

VOS/ABB en Dag van Respect versterken elkaar

VOS/ABB en de Stichting Dag van Respect willen samen meer inhoud geven aan de waarde ‘respect’. Directeur Ritske van der Veen van VOS/ABB en voorzitter Awraham Soetendorp van de Stichting Dag van Respect hebben daartoe maandagavond een intentieverklaring ondertekend.

De ondertekening was in hogeschool Inholland in Haarlem, waar maandagavond de eerste bijeenkomst van de Pre-School!Week Tour 2013 plaatshad. In de intentieverklaring staat dat beide organisaties zich willen inzetten om in het (openbaar) onderwijs inhoud te geven aan de waarde ‘respect’.

Rabbijn Soetendorp ging tijdens de bijeenkomst op basis van persoonlijke verhalen in op wat repsect voor hem inhoudt. Deze hele week zijn er verspreid over het land inspirerende bijeenkomsten die ingaan op de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Alle informatie staat op de flyer van de Pre-School!Week Tour 2013.

De Pre-School!Week Tour – de naam verraadt het al – gaat vooraf aan de School!Week 2013 van 18 tot en met 22 maart. In die week laten openbare en algemeen toegankelijke scholen in het hele land zien waar zij voor staan. De School!Week 2013 is een jaarlijks terugkerende campagne die is geïnitieerd door VOS/ABB in samenwerking van de Vereniging Openbaar Onderwijs.