Waarom openbaar onderwijs? Bekijk het antwoord!

In een Youtube-filmpje van VOS/ABB en de Stichting Openbaar Onderwijs Kampen vindt u het antwoord op de vraag waarom juist openbaar onderwijs meerwaarde heeft voor leerlingen.

Het filmpje is gemaakt tijdens een thema-avond in de Pre-School!Week Tour. De bijeenkomst op 14 maart in Kampen bestond uit discussies in een De-Wereld-Draait-Door-setting over filosofie en levensbeschouwing in het openbaar onderwijs.

In het filmpje leggen verschillende mensen uit wat is volgens hen de meerwaarde is van openbaar onderwijs.

VOS/ABB en Dag van Respect versterken elkaar

VOS/ABB en de Stichting Dag van Respect willen samen meer inhoud geven aan de waarde ‘respect’. Directeur Ritske van der Veen van VOS/ABB en voorzitter Awraham Soetendorp van de Stichting Dag van Respect hebben daartoe maandagavond een intentieverklaring ondertekend.

De ondertekening was in hogeschool Inholland in Haarlem, waar maandagavond de eerste bijeenkomst van de Pre-School!Week Tour 2013 plaatshad. In de intentieverklaring staat dat beide organisaties zich willen inzetten om in het (openbaar) onderwijs inhoud te geven aan de waarde ‘respect’.

Rabbijn Soetendorp ging tijdens de bijeenkomst op basis van persoonlijke verhalen in op wat repsect voor hem inhoudt. Deze hele week zijn er verspreid over het land inspirerende bijeenkomsten die ingaan op de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Alle informatie staat op de flyer van de Pre-School!Week Tour 2013.

De Pre-School!Week Tour – de naam verraadt het al – gaat vooraf aan de School!Week 2013 van 18 tot en met 22 maart. In die week laten openbare en algemeen toegankelijke scholen in het hele land zien waar zij voor staan. De School!Week 2013 is een jaarlijks terugkerende campagne die is geïnitieerd door VOS/ABB in samenwerking van de Vereniging Openbaar Onderwijs.