Checklist ontbinding REC’s clusters 3 en 4

VOS/ABB heeft samen met de PO-Raad een checklist opgesteld met aandachtspunten die van belang zijn voor de ontbinding van Regionale Expertisecentra voor de clusters 3 en 4.

De checklist gaat in op bestuurlijk-juridische, personele en financiële aandachtspunten. Het bestuurlijk-juridische gedeelte is verzorgd door Klaas te Bos van VOS/ABB. Silvia Schouten van VOS/ABB schreef het gedeelte over de personele gevolgen. Het financiële aspect wordt belicht door oud-VOS/ABB’er Bé Keizer, die lid is van het expertteam passend onderwijs van de PO-Raad.

U kunt de checklist downloaden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Subsidieregeling REC’s met jaar verlengd

Scholen voor speciaal onderwijs kunnen een jaar langer dan gepland aanspraak maken op de Regeling subsidie regionale expertisecentra

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW heeft de subsidieregeling met een jaar verlengd tot 1 augustus 2014. De subsidie is bedoeld voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben die de school zelf niet kan bieden en die als gevolg van de pakketmaatregelen AWBZ 2009 een zwaarder beroep doen op het onderwijs. Het kabinet stelt hiervoor jaarlijks 10 miljoen euro beschikbaar. 

Deze tijdelijke regeling zou oorspronkelijk aflopen op 1 augustus 2012. De verlenging is een gevolg van de verschuiving van de invoering van de bekostigingssystematiek van passend onderwijs naar 1 augustus 2014.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl