Misbruik van Leerplichtwet is wel heel simpel

De deur staat wijd open voor ouders die misbruik willen maken van de richtingbezwarenprocedure om thuisonderwijs te geven. Dat staat in een advies van het Wetenschappelijk Bureau van het Openbaar Ministerie (WBOM) over artikel 5 van de Leerplichtwet 1969. 

Artikel 5 van de Leerplichtwet (Lpw) biedt ouders de mogelijkheid vrijstelling te krijgen van de plicht hun (leerplichtige) kind op een school in te schrijven. De grondslag voor die vrijstelling is dat de ouders ‘overwegende bedenkingen’ moeten hebben tegen de richting van de in aanmerking komende scholen. Wanneer de strafrechter een beroep op richtingbedenkingen aanvaardt, betekent dit dat een leerplichtig kind geen schoolonderwijs krijgt. Onder het begrip ‘richting’ valt onder andere openbaar onderwijs.

Het komt volgens het WBOM in de praktijk regelmatig voor dat ouders een beroep op artikel 5 van de Leerplichtwet (Lpw) onderbouwen met weinig meer dan de redenering dat hun levens- of geloofsovertuiging niet past bij de scholen in de buurt. ‘Al zijn er rechters die daarmee genoegen nemen, het ligt meer voor de hand dat verlangd wordt dat betrokken ouder onderbouwt waarom zijn overtuiging zich in concreto niet verdraagt met de grondslag van de betreffende scholen’, zo staat in het advies.

In sommige gevallen volstaat een minimale toelichting van de ouders om duidelijk te maken dat de bezwaren de richting betreffen. ‘Dat betekent dat de deur wijd open staat voor degene die de richtingbezwarenprocedure wil misbruiken om thuisonderwijs te geven, zeker wanneer de rechter zich terughoudend opstelt om niet (de schijn te wekken) het gewicht van de bezwaren te toetsen’, zo constateert het WBOM.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl