Website over doordecentralisatie onderwijshuisvesting

Het Kenniscentrum Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang (Ruimte-OK) heeft een website over de overheveling van het buitenonderhoud van schoolgebouwen.

Op 1 januari 2015 zal de doordecentralisatie van de huisvesting in het primair onderwijs een feit zijn: het budget voor het buitenonderhoud en de aanpassing van gebouwen zal dan zijn overgeheveld van de gemeenten naar de schoolbesturen.

Ruimte-OK verzorgt in opdracht van het ministerie van OCW hierover de voorlichting.

Ga naar www.overhevelingbuitenonderhoud.nl.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Kwaliteitskader huisvesting onderwijs en kinderopvang

De Stichting Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang (Ruimte-OK) heeft het Kwaliteitskader Huisvesting Basisonderwijs gepubliceerd. Dit is een praktisch hulpmiddel voor het formuleren van kwalitatieve kaders bij de bouw en verbouw van scholen om onderwijs en kinderopvang te integreren.

Het kwaliteitskader omvat een reeks prestatiecriteria ten aanzien van de beleving, het gebruik en de techniek van het gebouw. Het maakt de discussie over wat gemeenten en schoolbesturen verstaan onder basiskwaliteit inzichtelijk en bespreekbaar.

U kunt het Kwaliteitskader Huisvesting Basisonderwijs downloaden.

Kennismiddag over onderwijshuisvesting

Op 27 november is in het Groenhorst College in Almere de eerste landelijke bijeenkomst van het kenniscentrum Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang.

De middag is bedoeld voor en wordt ingevuld door huisvestingsprofessionals in het onderwijs, de kinderopvang en bij gemeenten. Het gaat om kennisuitwisseling: wat kunt u van elkaar leren?

Als u zich voor 1 november aanmeldt, betaalt u voor deelname 75 euro (daarna 100 euro).  Op de website van Ruimte-OK staat uitgebreide informatie.