‘Leraar moet beschermd beroep worden’

Er mogen alleen nog maar universitair geschoolde en bevoegde leraren voor de klas. Dat stelt rector Eric van ’t Zelfde van Openbare Scholengemeenschap Hugo de Groot in Rotterdam.

In een ingezonden stuk in de Volkskrant voorspelt hij dat Nederland over een aantal jaren te maken krijgt met een ‘onderwijskundig drama’. Hiervoor baseert hij zich op de verwachting dat veel oudere docenten uit het voortgezet onderwijs verdwijnen en dat 70 procent van de startende leraren na vijf jaar het onderwijs verlaat.

Het is daarom volgens hem nodig om van het vak van docent een beschermd beroep te maken. Dat heeft als voordelen dat de belastingvrije voet omhoog gaat naar 12.000 euro, waardoor leraren niet meer kosten maar wel meer koopkracht krijgen. Een ander voordeel is dat mensen met een beschermd beroep meer pensioen krijgen. Van ’t Zelfde pleit ook voor een verlaging van de werkdruk door de lesgevende taak met 20 procent te beperken.

De Rotterdamse rector vindt verder dat de tweegraadslerarenopleidingen voor het voortgezet onderwijs moeten verdwijnen, dat het lerarenregister een verplichtend karakter moet krijgen en dat het ontslagrecht moet worden vereenvoudigd. Aantoonbaar slecht functionerende leraren zouden hun bevoegdheid moeten kunnen verliezen.

In zijn stuk in de Volkskrant pleit Van ’t Zelfde er ook voor om vanaf groep 7 van de basisschool net als in het voortgezet onderwijs te werken met gespecialiseerde leraren. Dit pleidooi staat in het teken van zijn inzet voor een zogenoemde Superschool voor leerlingen 2 tot en met 18 jaar in de Rotterdamse achterstandswijk Charlois. Het is de bedoeling dat in deze openbare school de voor- en vroegschoolse educatie, het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs worden geïntegreerd.