School!Week boordevol activiteiten groot succes!

Scholen in het hele land hebben van maandag tot en met vrijdag laten zien dat de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs van levensbelang zijn voor een in alle opzichten gezonde samenleving.

De School!Week 2014 van 17 tot en met 21 maart was voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs het moment om thema’s als diversiteit, aandacht voor elkaar en wederzijds respect te benadrukken. Deze thema’s staan centraal in de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.

Zeker in de huidige tijd waarin wederzijds respect voor elkaars afkomst, culturele achtergrond en levensbeschouwing soms ver te zoeken zijn, laten kinderen van openbare scholen zien dat de kernwaarden voor hen leven.

Er waren in de School!Week in het hele land allerlei activiteiten, zoals open dagen en informatieavonden op scholen voor ouders, grootouders en andere geïnteresseerden. Er waren ook high teas en andere bijeenkomsten, waarbij mensen met verschillende achtergronden elkaar in een positieve setting konden ontmoeten.

Sommige scholen namen speciaal voor de School!Week een lied op op basis van het motto Ik ben welkom van de School!Week. Ook werden filmpjes gemaakt om te laten zien waar het openbaar onderwijs voor staat. Een school die zo’n filmpje opnam, is openbare basisschool Duynvaerder in Den Helder.

Woensdag was bij de pabo van de Hogeschool Utrecht in Amersfoort de School!Week de landelijke conferentie Openbaar onderwijs verbindt. Tijdens deze conferentie werd de School!Gids gepresenteerd, een nieuwe uitgave waarin VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) het concept School! belichten. Dit concept gaat uit van een toekomstig onderwijsbestel waarin denominaties geen rol meer spelen.

Vrijdag werd de School!Week 2014 groots afgesloten met de Kindersummit in het Museon in Den Haag. Tijdens deze topconferentie die in samenwerking met jongereninitiatief HOPE XXL werd georganiseerd, debatteerden kinderen over diverse thema’s voor een vreedzame en veilige toekomst van de wereld.

De School!Week is een jaarlijks terugkerend initiatief van VOS/ABB en VOO.

Foto: openbare primair onderwijs Tiel

Doet u mee aan de School!Week?

Diverse organisatie waarmee VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs samenwerken, bieden in de School!Week 2014 gratis of met forse kortingen workshops en cursussen aan. U kunt ook naar verschillende bijeenkomsten die in het teken staan van de campagneweek van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.

De School!Week 2014 is van 17 tot en met 21 maart. Het is voor de derde keer dat VOS/ABB en VOO deze week organiseren om het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs op de kaart te zetten. De kernwaarden van de openbare en algemeen toegankelijke scholen staan centraal. Het motto van de School!Week is Ik ben welkom.

Openbare en algemeen toegankelijke scholen in het hele land organiseren allerlei activiteiten. VOS/ABB en VOO hebben daarnaast een aantrekkelijk aanbod ontwikkeld. Hieronder ziet u wat er zoal te doen is.

  • VOS/ABB en VOO organiseren de conferentie Openbaar onderwijs verbindt. Deze conferentie op 19 maart in Amersfoort is bedoeld voor iedereen die het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs een warm hart toedraagt. Lees meer…
  • Het humanistisch centrum voor onderwijs en opvoeding HVO biedt in de School!Week gratis een aantal proeverijen humanistische vorming aan. De workshops zijn bedoeld voor leerkrachten uit het primair onderwijs. Lees meer…
  • Voor leerkrachten in het primair onderwijs biedt de Stichting Leren Filosoferen een workshop aan om kennis te maken met de leermethode Filosoferen met kinderen. Lees meer…
  • Wonder Why en Wereldwijs geven korting op vier verschillende kennismakingsworkshops over filosoferen met kinderen en jongeren. Interessant voor primair en voortgezet onderwijs. Lees meer…
  • De Helpdesk van VOS/ABB geeft twee gratis cursussen over de regels die gelden voor de toelating en verwijdering van leerlingen. Lees meer…
  • VOS/ABB en VOO geven schoolleiders een gratis training over medezeggenschap. De Wet medezeggenschap op scholen komt aan bod. Ook is er aandacht voor bevoegdheden en tips & tricks. Lees meer…
  • Voor de derde keer wordt de HOPE XXL Junior conferentie gehouden. Interessant voor leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de basisschool (wees er snel bij, want het maximumaantal aanmeldingen is bijna bereikt!). Lees meer…

Op www.openbaaronderwijs.nu leest u meer over de School!Week 2014. U kunt ook de speciale actiekrant downloaden.

Informatie: Marleen Lammers, 06-10946652, mlammers@vosabb.nl

Gratis naar Museon: Kindersummit HOPE XXL jr

In de School!Week 2014 wordt in Den Haag voor de derde keer de HOPE XXL Junior-conferentie gehouden. Deelname is gratis. Er kunnen maximaal 100 leerlingen aan deelnemen.

Leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de basisschool die in een leerlingenraad zitten, zijn uitgenodigd om op 21 maart in het Museon in Den Haag tijdens de Kindersummit mee te denken over belangrijke thema’s van HOPE XXL, zoals vrede, vrijheid en duurzaamheid. De bijeenkomst is onderdeel van de School!Week 2014, waarin VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs op de kaart zetten.

De conferentie op vrijdag 21 maart duurt van 10 tot circa 14 uur. Onderdeel van het programma is de opening van het Vredesplein, een nieuwe tentoonstelling van het Museon. Aansluitend aan de conferentie mogen de deelnemers en hun begeleiders het Museon bezoeken.

Deelname aan de conferentie gratis. Vervoer van en naar het Museon is voor eigen rekening. Er kunnen maximaal 100 leerlingen deelnemen aan de conferentie.

Het online aanmeldingsformulier staat op www.openbaaronderwijs.nu.

Er is voor kinderen een boekje uitgebracht met informatie over HOPE XXL.

Laat zien dat elke leerling welkom is!

Heeft uw school al het logo ‘Ik ben welkom’ aan de muur of bij de deur hangen? Met een plaquette van plexiglas kunt u laten zien dat in het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs elke leerling welkom is, ongeacht zijn of haar achtergrond.

Al honderden scholen hebben het logo bij de deur hangen. Het zou natuurlijk mooi zijn als iedere openbaar school in het primair en voortgezet onderwijs een plaquette met dit logo heeft. De plaquettes zijn gemaakt van duurzaam en weerbestendig materiaal. Leden van VOS/ABB kunnen ze tegen kostprijs bestellen.

U kunt kiezen uit twee formaten:

Klein: 210 x 125 x 6 mm

Groot: 297 x 175 x 8 mm

De kleine plaquettes kosten 20 euro, de grote 30 euro per stuk. Bij levering wordt de factuur meegezonden.

Klik hier voor het bestelformulier.

Doe mee aan de School!Week
De School!Week is de jaarlijkse campagneweek om het maatschappelijk belang en de kracht en trots van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs te benadrukken. Het is een initiatief van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs.

De School!Week 2014 vindt plaats van 17 tot en met 21 maart. Ook u bent van harte uitgenodigd om daar met uw school of scholen aan mee te doen!

Klik hier voor meer informatie over de School!Week.

Informatie: Hans Teegelbeckers, 06-51603209, hteegelbeckers@vosabb.nl of Marleen Lammers, 06-10946652, mlammers@vosabb.nl

School!Week met conferentie openbaar onderwijs

Midden in de School!Week organiseren VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) de conferentie ‘Openbaar onderwijs verbindt’. De conferentie op woensdag 19 maart in Amersfoort is bedoeld voor iedereen die het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs een warm hart toedraagt.  

VOS/ABB en VOO organiseren de conferentie in samenwerking met de pabo’s die het diploma openbaar onderwijs aanbieden. Dit is een speciale module waarmee pabo-studenten zich kunnen verdiepen in de eigenheid van het openbaar onderwijs.

Bevlogen pabo-docenten en andere sprekers verzorgen tijdens de conferentie colleges en workshops. Het wordt een middag vol informatie, inspiratie en ontmoetingen met collega’s en studenten.

School!
De middag wordt geopend met de feestelijke presentatie van het eerste exemplaar van de publicatie over het ideaal ‘School!’. Hierin schetsen VOS/ABB en VOO een toekomst waarin alle kinderen samen naar een school zonder denominatie gaan. Auteurs uit alle delen van het onderwijsveld hebben aan deze publicatie meegewerkt. Deelnemers aan de conferentie ontvangen een exemplaar.

Theatergroep The Big Mo zorgt voor een knallende afsluiting van de conferentie, met de speciaal voor de School!Week gemaakte interactieve toneelvoorstelling ‘Ik ben welkom’.

Wanneer en waar?
De conferentie ‘Openbaar onderwijs verbindt’ is op woensdagmiddag 19 maart van 13 tot 17 uur in de Amersfoortse vestiging van de Hogeschool Utrecht.

Deelname voor leden van VOS/ABB en/of VOO en pabo’s is gratis. Niet-leden betalen 50 euro per persoon (als u zich vóór 17 januari inschrijft, krijgt u 10 euro vroegboekkorting).

U kunt zich online aanmelden.

School!Week 2014
Op de website www.openbaaronderwijs.nu vindt u meer informatie over de School!Week 2014, de landelijke campagneweek waarin scholen in het hele land laten zien wat de meerwaarde is van openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. De week is van 17 tot en met 21 maart.

VOS/ABB en VOO hebben een actiekrant over de School!Week 2014 uitgebracht. Deze krant is meegezonden met het novembernummer van magazine School!.

School!Week 2014: gratis tablet naar obs Dreske

De gratis tablet die VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs in het kader van school!Week 2014 hebben verloot, is gewonnen door openbare basisschool Dreske in Roswinkel.

De tablet – een Acer Aspire P3 – is vrijdag aan de leerlingen van obs Dreske overhandigd door Ronald van de Boogaard van The Rent Company. Dit bedrijf uit Rosmalen had de tablet gratis aan VOS/ABB en VOO ter beschikking gesteld.

De openbare school in het Drentse dorp organiseert in de School!Week 2014 van 17 tot en met 21 maart activiteiten om te laten zien dat alle leerlingen welkom zijn, ongeacht hun afkomst of achtergrond. ‘We zullen weer open huis houden en de ouders  kunnen lessen bijwonen. De uitnodiging geldt ook voor grootouders en andere belangstellenden. De school wordt versierd met zelfgemaakte posters en kleurplaten van de leerlingen met de kreet Ik ben welkom‘, aldus directeur Meta Klein.

VOS/ABB en VOO en scholen in het hele land organiseren dan allerlei activiteiten om te laten zien wat hun meerwaarde is. De kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs en het motto Ik ben welkom zijn daarbij leidend.

Lees meer over de School!Week 2014 op de website www.openbaaronderwijs.nu en download de actiekrant die voor de School!Week is gemaakt. Deze krant is meegezonden met het novembernummer van magazine School! van VOS/ABB en VOO.

Wat kunt u in de School!Week allemaal doen?

In de School!Week van 17 tot en met 21 maart kunt u als lid van VOS/ABB en/of de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) allerlei activiteiten gratis of met korting bezoeken of naar uw school halen.

De School!Week is de landelijke campagneweek waarin het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs zich op de kaart zet. De week is een initiatief van VOS/ABB en VOO. Uitgangspunt zijn de kernwaarden van het openbaar onderwijs. Het zijn de scholen en hun besturen die van de week een succes maken.

Het aanbod voor scholen richt zich op personeel en leerlingen. Veel initiatieven zijn gratis, op andere activiteiten kunt u als lid van VOS/ABB en/of VOO forse korting krijgen. Ga naar het overzicht. Wees er snel bij, want vol = vol!

Ook interessant: lees de actiekrant over de School!Week, die in november is meegezonden met magazine School!.

Geen abonnement op ons magazine School!? Jammer, want dat kost maar 24,50 per jaar. Als u nu een abonnement neemt, krijgt u het novembernummer met de actiekrant over de School!Week én het komende decembernummer gratis toegestuurd.

Stuur een mailtje naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement magazine School!’. Vermeld duidelijk uw naam en het adres waarop u ons magazine wilt ontvangen.

Actiekrant School!Week: doet ook u (weer) mee?

De School!Week 2014 wordt een feest met een krachtige boodschap van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Alle abonnees van magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) hebben een speciale actiekrant toegezonden gekregen over de landelijke actieweek van de openbare scholen van 17 tot en met 21 maart. Doet ook u (weer) mee?

De School!Week heeft tot doel personeel, ouders en leerlingen bewust te maken van de meerwaarde van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Onder het motto ‘Ik ben welkom’ laten de scholen een week lang zien waar ze voor staan: dat écht iedereen hier welkom is en dat er daadwerkelijk respect en aandacht is voor verschillende levensbeschouwingen.

Daarmee is de openbare en algemeen toegankelijke school dé school waar kinderen goed worden voorbereid op de samenleving van vandaag en die van morgen.

Lees de actiekrant over de School!Week 2014.

School!Week verloot tablet onder deelnemers!

Doe mee aan de School!Week 2014 en win een tablet! Onder de eerste honderd scholen/besturen die zich voor de campagneweek van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs aanmelden, wordt een Acer Aspire P3 verloot! 

In de School!Week 2014 van 17 tot en met 21 maart zetten VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) samen met scholen in het hele land het openbaar en algemeen toegankelijk primair en voortgezet onderwijs in de spotlights. Het aantal deelnemende scholen dat aan de campagneweek meedoet, moet dit schooljaar natuurlijk nog groter worden dan in de afgelopen jaren!

Het motto van de School!Week 2014 is Ik ben welkom om duidelijk te maken dat het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs er voor elke leerling is, ongeacht zijn of haar achtergrond, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging of geaardheid. De kernwaarden van het openbaar onderwijs vormen het uitgangspunt van de School!Week 2014.

Op de website www.openbaaronderwijs.nu staat meer informatie over de School!Week 2014. U kunt daar onder andere een handboek met ideeën downloaden.

Layar
Als u een iphone of android hebt, kunt u met de app layar de afbeelding bij dit bericht of de afbeelding in hoge resolutie scannen (sorry, werkt niet altijd goed met een blackberry). U krijgt dan een inspirerend filmpje over de School!Week 2014 te zien! De scanbare afbeelding is ook per post verstuurd aan alle openbare scholen en hun besturen.

Als u meedoet aan de School!Week 2014, kunt u aan (toekomstige) ouders en leerlingen laten zien wat uw openbare en algemeen toegankelijke school/scholen te bieden heeft/hebben. Meld uw school of scholen nu aan voor de School!Week 2014 via ikbenwelkom@vosabb.nl. Vermeld in uw mail uw naam, de organisatie waarvoor u werkt, uw telefoonnummer en wat u in de School!Week 2014 wilt organiseren.

Als u tot de eerste honderd aanmelders behoort en in uw mail uitlegt wat u in de School!Week 2014 met uw school/scholen gaat doen, maakt u kans op een Acer Aspire P3 ter waarde van 599 euro. Deze tablet wordt gratis ter beschikking gesteld door The Rent Company in Rosmalen.

Informatie: Marleen Lammers, 06-10946652, mlammers@vosabb.nl