Toelichting op Wet medezeggenschap op scholen

Het Expertisecentrum Onderwijsgeschillen heeft een boek uitgegeven over de Wet medezeggenschap op scholen (WMS).

De auteur van het boek ‘De Wet medezeggenschap op scholen toegelicht’ is mr. dr. Joke Sperling. Zij is lector onderwijsrecht aan de Juridische Hogeschool Avans-Fontys en vice-voorzitter van de Tijdelijke geschillencommissie ontwikkelingsperspectief (v)so.

De uitgave is een uitvoerige artikelsgewijze toelichting op de WMS. De opgenomen wetsgeschiedenis en relevante rechtspraak geven inzicht in de betekenis van de bepalingen van deze wet.

Het boek kost 15 euro. Meer informatie…