Steunpunt voor (academische) opleidingsscholen

Het nieuwe Steunpunt Opleidingsscholen heeft tot doel de samenwerking en kennisuitwisseling tussen (academische) opleidingsscholen te versterken.

Op de website www.steunpuntopleidingsscholen.nl staat informatie over diverse thema’s. De website bevat onder meer instrumenten, documenten en praktijkvoorbeelden.

Het Steunpunt Opleidingsscholen is een initiatief van de PO-Raad en VO-raad.