Leerlingen moeten weten wat ondernemerschap is

De Stichting Jong Ondernemen krijgt 900.000 euro van het ministerie van Economische Zaken om in het onderwijs meer aandacht te genereren voor ondernemerschap. Van het bedrijfsleven moet eenzelfde bedrag komen.

‘Leren omgaan met succes, teleurstelling, winst, verlies en groei zijn vaardigheden die je al op school kunt leren,’ zegt minister Henk Kamp van Economische Zaken. ‘Het is goed dat er in het onderwijs aandacht is voor ondernemerschap. Voor een sterke economie zijn ambitieuze ondernemers nodig. En ondernemerschap kun je niet vroeg genoeg leren.’

De financiële steun geldt voor de komende drie jaar en gaat vanaf het schooljaar 2013-2014 in. Een van de voorwaarden voor de subsidie is dat het bedrijfsleven minimaal hetzelfde bedrag bijdraagt aan de stichting.

Het doel is dat alle scholieren en studenten aan het einde van hun studietijd ten minste één keer in aanraking zijn geweest met ondernemerschap. Zo is er al voor leerlingen van de basisschool een programma waarbij zij met hulp van een ondernemer leren hoe ze een eigen bedrijf kunnen opzetten.