Lerarenbeurs terugbetalen als niet aan eisen is voldaan

Het klopt dat studenten die een Lerarenbeurs hebben gekregen, die beurs deels moeten terugbetalen als ze niet aan de vooraf gestelde eisen voldoen. Dat benadrukt onderwijsminister Arie Slob in antwoord op Kamervragen.

Lisa Westerveld van GroenLinks wilde weten of het klopt dat een aantal studenten met een Lerarenbeurs deze moeten terugbetalen. Het ging in haar vragen specifiek over studenten die onderwijswetenschappen studeerden aan de Open Universiteit.

De minister antwoordt dat dit inderdaad klopt. Het betreft volgens hem in totaal 573 studenten vanaf het studiejaar 2008- 2009 tot heden die gemiddeld 4156 euro moeten terugbetalen.

Lerarenbeurs is subsidie

Slob benadrukt in zijn antwoorden dat de Lerarenbeurs een subsidie is, waarop de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is. Dit betekent dat het bedrag waarop de student uiteindelijk recht heeft lager kan zijn dan de verleende subsidie.

Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als de student geen diploma heeft behaald of minder modules heeft gevolgd dan tevoren was aangegeven. Het teveel aan studievoorschot wordt dan teruggevorderd, aldus Slob.

Volgens hem kunnen studenten die een Lerarenbeurs aanvragen weten waaraan ze beginnen. De informatievoorziening over de subsidievoorwaarden is duidelijk genoeg, zo laat hij in zijn antwoorden weten. Hij is niet bereid een regeling te treffen met de studenten die geld moeten terugbetalen.

Lees meer…