Goed crisismanagement bij Scheldemond College

Bestuurder Hendrik-Jan van Arenthals van de bij VOS/ABB aangesloten openbare Mondia Scholengroep op Walcheren laat zien hoe een school effectief kan reageren op een plotselinge crisissituatie. In een interview met VO-magazine, het online blad van de VO-raad, vertelt hij hoe hij reageerde op de negatieve publiciteit die het Scheldemond College in Vlissingen vorige maand over zich heen kreeg toen bleek dat de aula was afgehuurd voor het bezoek van een omstreden imam.

De school was niet op de hoogte van de komst van de omstreden Amerikaanse imam Khalid Yasin. De man hield er op zaterdag 16 maart een lezing. Yasin is omstreden omdat hij in het verleden uitspraken heeft gedaan die kunnen worden beschouwd als discriminerend voor homoseksuelen en niet-moslims. Van Arenthals kwam er op maandagochtend pas achter dat de aula voor het bezoek van de imam was verhuurd. Hij erkende in de media direct dat de school hiermee een fout had gemaakt. Ook distantieerde hij zich van de imam, omdat diens uitspraken botsen met de kernwaarden van het openbaar onderwijs.

In VO Magazine legt hij uit hoe hij op die maandagochtend te werk ging, toen in de Telegraaf en later ook in andere media het nieuws over de omstreden imam breed werd uitgemeten. 'Bij iedere calamiteit is de essentie van het protocol hetzelfde. Je verzamelt meteen een crisisteam om je heen van mensen die ertoe doen en je neemt zo snel mogelijk zelf de regie en communicatie in handen. Alle communicatie moet via één mond, zodat je een eenduidige en consistente boodschap overbrengt. Ik heb meteen mijn informatie ingewonnen en gezorgd dat ik evenveel wist als de media. Als eerste heb ik iedereen die ertoe doet geïnformeerd, dus de ouders en daarna het personeel en de raad van toezicht. Vervolgens heb ik de veiligheidsdriehoek van de gemeente gebeld en daarna pas de pers. Ik heb zelf contact gezocht met de lokale krant om in een interview openheid van zaken te geven, nadat ik ook Omroep Zeeland had geïnformeerd.'

'Vóór mijn mail van negen uur ’s ochtends had ik drie mailtjes van verontruste ouders binnen over de lezing van de imam. Na mijn eigen mail van negen uur kreeg ik ook reacties van ouders binnen en die waren zonder uitzondering positief. Intern was de commotie snel voorbij. De Telegraaf kwam op dinsdag nog met een artikel onder de kop ‘Lezing haatimam schokt school’. Dat klopt niet helemaal. ‘Haatimam’ vind ik een heel vervelend woord en inhoudelijk was zijn lezing deze keer gematigd. Het was meer het feit dat hij onze school was binnengekomen, dat ons heeft geschokt.'

In het interview in VO Magazine gaat Van Arenthals ook in op de gevolgen van demografische krimp.

Kamervragen
Minister Lodewijk Asscher heeft naar aanleiding van de kwestie in Vlissingen Kamervragen van de PvdA beantwoord. Asscher benadrukt dat het de verantwoordelijkheid van in dit geval het Scheldemond College is aan wie eventuele ruimtes worden verhuurd. De minister zegt ook dat iedereen in Nederland binnen de marges van de wet vrijheid van meningsuiting heeft. Deze vrijheid geldt ook voor imam Yasin.

Openbare school distantieert zich van islamprediker

'De ideeën van imam Khalid Yasin staan haaks op onze boodschap als openbare school'. Dat meldt het Scheldemond College in Vlissingen nu blijkt dat de aula afgelopen zaterdag was gehuurd door een islamitische jongerenorganisatie die deze omstreden imam had uitgenodigd.

Het Scheldemond College meldt op zijn website dat het de aula's geregeld verhuurt. 'In dit geval was dat aan de (lokale) werkgroep Isra, onderdeel van de Stichting Droom uit Vlissingen. Men had gezegd dat het een middag betrof over opvoedingsproblematiek. Er is niet doorgevraagd over sprekers. Hierdoor wijzer zullen we een volgende keer wel doorvragen.'

De lokale werkgroep Isra meldt op Facebook dat 'we met elkaar het integratieproces bevorderen'. Bij de uitnodiging stond een afbeelding van Yasin. De van oorsprong Amerikaanse imam, die nu werkt vanuit Groot-Brittannië, staat bekend als iemand met radicale ideeën. Hij zou begrip kweken voor terrorisme en tegen homo's zijn. Hij zou ook vinden dat moslims niet bevriend mogen zijn met niet-moslims. Deze standpunten worden tegenover VOS/ABB weersproken door Nourdeen Wildeman, die bij de organisatie betrokken is. 

Het is volgens de openbare school ongepast om deze spreker in de aula van een school uit te nodigen. De omstreden imam was er op zaterdag, dus de leerlingen waren er op dat moment niet. Achteraf bleek dat de werkgroep door de plaatselijke moskee was geweigerd, volgens de Telegraaf omdat Khalid Yasin was uitgenodigd. Aan de school was niet verteld dat deze prediker zou komen.

'Wij distantiëren ons dan ook volledig van deze imam en van zijn denkbeelden. De ideeën van Khalid Yasin staan haaks op onze boodschap als openbare school. Wij gaan uit van respect voor de ander, ongeacht het geloof, de overtuiging, sekse, geaardheid of afkomst van die ander, respect voor je omgeving en respect voor jezelf', aldus het Scheldemond College.

Omroep Zeeland heeft aandacht besteed aan deze kwestie. Bij het nieuwsitem kunt u een gesprek beluisteren dat de regionale omroep met rector Hendrik Jan van Arenthals had.

De toespraak van Khalid Yasin in Vlissingen is door de stichting Ontdek Islam op YouTube geplaatst.