In openbaar onderwijs meer gastlessen tegen vloeken

De Bond tegen Vloeken verzorgt meer gastlessen op openbare scholen. Dat blijkt uit het jaarverslag van deze bond.

De Bond tegen Vloeken gaf in 2013 op 76 basisscholen en 53 scholen voor voortgezet onderwijs in totaal 370 gastlessen. In die lessen staat respectvol taalgebruik centraal. In totaal werden ongeveer 15.000 leerlingen bereikt.

Van de 76 basisscholen die in 2013 de bond inschakelden voor gastlessen, waren er zeven openbaar. In 2012 waren dat er vier. Bij het voortgezet onderwijs waren van de 53 scholen waar gastlessen werden verzorgd er 16 openbaar. In 2012 waren dat er 11.

De gastlessen worden verzorgd door KlasseTaal, dat onderdeel is van de Bond tegen Vloeken.

Foto: website Bond tegen Vloeken