Beperkt onderzoek BON leidt tot onjuiste conclusie

Een beperkt onderzoek dat gebaseerd is op achterhaalde bekostigingsregels, kan alleen maar tot een onjuiste conclusie leiden. Dat is dan ook het geval met het onderzoek van Beter Onderwijs Nederland (BON) naar de besteding van de lumpsumgelden in het voortgezet onderwijs.

Terecht zegt de VO-raad dat dit rapport een ‘compleet onjuist’ beeld schetst met de conclusie dat het voortgezet onderwijs (VO) te weinig zou investeren in docenten. Het klopt al helemaal niet dat de ‘lumpsumbekostiging banen kost’.

BON baseert zich in dit onderzoek op oude bekostigingsregels, die niet meer zijn toe te passen op het onderwijs van nu. Erger nog: de BON-onderzoekers geven zelf al aan dat het onderzoek heel beperkt is en dat zij letterlijk ‘niet voor de juistheid van de opgegeven cijfers kunnen instaan’ (hoofdstuk 4 van het rapport, onder ‘Resultaten op schoolniveau’). Toch menen ze vervolgens te kunnen concluderen dat er minder docenten worden aangesteld ‘dan waarvoor bekostigd wordt’.

Inzet personeel
De VO-raad legt in haar reactie helder uit dat de inzet van personeel in scholen niet te vergelijken is met die van 50 jaar geleden. ‘Veel meer dan vroeger wordt ondersteunend personeel als lesassistenten, surveillanten en conciërges ingezet voor taken die vroeger door docenten werden verricht. Docenten kunnen zich daardoor meer op hun kerntaak richten en zijn beter in staat hun werk goed te doen, bijvoorbeeld doordat er meer hulp in de klas is gekomen door klassenassistenten’. De lumpsumbekostiging is juist ingevoerd om scholen de mogelijkheid te geven een efficiënter personeelsbeleid te voeren, en dat gebeurt ook.

Docenten worden bovendien betrokken bij de manier waarop personeel wordt ingezet. De MR heeft instemmingsrecht op het formatieplan.

 

 

 

 

 

 

FUWA VO 2010

De FUWA VO 2010 kunt u onder ‘bijlagen’ inzien of downloaden.

De volgende functies staan beschreven:

Administratief medewerker

Administratief ondersteuner

Algemeen directeur

Ambulant onderwijskundig begeleider

Applicatiebeheerder

Beleidsmedewerker/ projectleider

Beleidsondersteunend medewerker financiën

Conciërge

Directeur categoraal onderwijs

Directeur praktijkonderwijs

Directiesecretaresse

Docent LB

Docent LC

Docent LD

Eerste medewerker financiële adminstratie

Ergotherapeut

Expressietherapeut

Hoofd bedrijfsvoering

Hoofd faciliataire dienst

Hoofd faciliataire zaken

Hoofd secretariaat

Hoofd stafafdeling financiële zaken & control

Hoofd stafafdeling financiën

Hoofd stafafdeling ICT

Hoofd stafafdeling personeel en organisatie

Hoofdconciërge

Kantinebeheerder

Kantinemedewerker

Locatiebeheerder

Locatiedirecteur

Logopedist

Lokaalassistent

Medewerker administratieve ondersteuning

Medewerker decanaat

Medewerker facilitaire zaken

Medewerker financieel-administratieve ondersteuning

Medewerker financiële administratie

Medewerker ICT

Medewerker mediatheek

Medewerker personeels- en salarisadministratie

Medewerker personeelsbeheer

Medewerker reprografie

Mederwerker schoonmaak

Mediathecaris

Onderhoudsmedewerker

Onderwijsassistent techniek

Orthopedagoog/ psycholoog

Preventiemedewerker

Psychodiagnostisch medewerker

Remedial teacher

Roostermaker

Schoolmaatschappelijk werker

Secretaresse

Sectordirecteur

Senior medewerker personeels- en salarisadminstratie

Senior technisch onderwijs assistent

Stafmedewerker ICT

Stafmedewerker loopbaanoriëntatie en -begeleider

Stafmedewerker onderwijs

Stafmedewerker personeel en organisatie

Stagebegeleider

Systeem- en netwerkbeheerder

Teamleider

Technisch medewerker facilitaire dienst

Technisch onderwijs assistent

Telefonist/ receptionist

Zorgcoördinator

 

Nog kaarten voor Kofi Annan bij Hope XXL

Annan, winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede, spreekt op donderdag 6 december in Leiden. In de Stadsgehoorzaal is plaats voor 800 mensen. De voertaal is Engels, maar jongeren uit de bovenbouw van het voortgezet onderwijs zullen het zeker kunnen volgen.

HOPE XXL is een jongerenorganisatie, waar VOS/ABB mee samenwerkt. Hope XXL ontwikkelt met jongeren wereldwijd een nieuwe visie op de toekomst, met als doel een beter leven voor ieder mens op de wereld. Eerder dit jaar heeft VOS/ABB samen met Hope XXL een geslaagde kinderconferentie georganiseerd in de Euromast. Komend jaar komt er weer zo'n kinderconferentie, nu in de actieweek van het openbaar onderwijs, op 22 maart. VOS/ABB werkt samen met Hope XXL omdat deze activiteiten aansluiten bij de kernwaarden van openbaar onderwijs.

Uiteindelijk zal de visie van Hope XXL op de toekomst worden gepresenteerd aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Voor de jongeren van over de hele wereld die meedoen met HOPE XXL is de bijdrage van Kofi Annan op 6 december een grote blijk van ondersteuning op hun weg naar de Verenigde Naties.
 
Tijdens de conferentie spreekt Kofi Annan over zijn ervaringen, die hij heeft opgetekend in zijn recente boek 'Interventions: A life in War and Peace'. Naast Annan verwelkomt HOPE XXL verschillende andere gasten, onder wie voorzitter van de Europese Raad Herman van Rompuy, en Leo Bormans, auteur van het 'World Book of Happiness'.
 
Op zaterdag 8 december presenteren de deelnemers het resultaat van de conferentie: de visie van Europese jongeren op de komende decennia. HOPE XXL organiseert de conferentie met ondersteuning van verzekeraar Achmea en in samenwerking met Universiteit Leiden.
 
Gratis kaarten voor de presentatie van Kofi Annan zijn verkrijgbaar na registratie via www.hope-xxl.com Voor meer informatie over de campagne gericht op de Millenniumdoelen: www.remember2015.com

Handreiking ‘Groeien door krimp’ primair onderwijs

De handreiking gaat in op de gevolgen van demografische krimp voor het onderwijs en hoe schoolbesturen daar het beste mee kunnen omgaan.

De handreiking ‘Groeien door krimp’ is tot stand gekomen onder leiding van senior beleidsmedewerkers Hans Teegelbeckers en Silvia Schouten van VOS/ABB.

Informatie: Hans Teegelbeckers, 06-51603209, hteegelbeckers@vosabb.nl

Succesvol technieknetwerk Jet-Net bestaat 10 jaar

Jet-Net heeft verspreid over het land een netwerk opgebouwd van 170 havo/vwo-scholen, 85 bedrijven en 24 partners. Door scholen aan bedrijven te koppelen, zijn alleen al dit jaar 60.000 leerlingen bereikt.

Niet alleen in Nederland, ook in andere Europese landen zijn in navolging van Jet-Net dergelijke netwerken opgezet. Op 15 november wordt Jet-Net Denemarken gelanceerd. Op die dag viert Jet-Net in Rijswijk zijn 10-jarig bestaan.

Internationaal onderzoek naar onderwijskwaliteit

Goed opgeleide en deskundige leraren vormen de sleutel voor kwalitatief hoogstaand onderwijs en goed presterende leerlingen. Zij kunnen het echter niet alleen: er is ook een professionele schoolorganisatie nodig, die het leraarschap aantrekkelijk maakt.

De afkorting Talis staat voor Teaching and Learning International Survey. Het internationale onderzoek is geïnitieerd door de OESO. Het doel van Talis is om nationale en internationale informatie te krijgen op het gebied van leraren, leren en de invloed die leraren hebben op het leren van scholieren. Deelname aan Talis geeft leraren en schoolleiders de mogelijkheid om input te leveren voor belangrijke beleidsontwikkelingen om het onderwijs zowel in Nederland als in andere landen te verbeteren.

In het voorjaar van 2013 worden (online) vragenlijsten uitgezet onder leraren en schoolleiders in meer dan 30 landen. In Nederland zijn in totaal 150 scholen in het voortgezet onderwijs door middel van een steekproef geselecteerd voor deelname.

Meer informatie staat op www.talis2013.nl. Zie ook de Talis-krant in de rechterkolom.

Bijlagen

Bijeenkomst Netwerk P&O over taakbeleid nieuwe stijl

Senior beleidsmedewerker Silvia Schouten van VOS/ABB, die de netwerkbijeenkomst organiseert, ziet in de praktijk dat het taakbeleid nieuwe stijl een onderwerp is dat in het voortgezet onderwijs leeft. ‘In het ochtendgedeelte gaan we uit van de situatie dat je als P&O’er zelf een modern taakbeleid zou mogen ontwerpen. Hoe ziet dat er dan uit? Heeft het kans van slagen? Hoe pak je zo’n verandering aan? Kun je tot reële voorstellen komen, waarmee je de schoolleiding en tweederde meerderheid van de docenten op jouw school gaat overtuigen?’

Het ochtendgedeelte staat onder leiding van Wendy Zonneveld. Zij is voormalig schoolleider in het voortgezet onderwijs en heeft nu haar eigen bureau Aware Coaching & Advies. Zonneveld neemt Maurice Vink en Joris Mol van de Teach-In Group mee. Dit bureau maakt resultaatgerichte afspraken met interimdocenten. Vink en Mol zien dat dit kan, naast of in plaats van het taakgerichte werken. Bovendien past het in de ideeën van nu over opbrengstgericht werken en de professionele ruimte van docenten.

Na de lunch staat het middaggedeelte in het teken van actualiteiten, uitwisseling en collegiale consultatie. Onderwerpen die aan bod kunnen komen:

  • Vertaling wet onderwijstijd naar inzet personeel.
  • Ervaringen met eigen risicodragerschap WGA: wanneer wel of niet doen?
  • Ervaringen met digitale ondersteuning van de gesprekkencyclus.

Het is natuurlijk ook mogelijk om zelf onderwerpen in te brengen.

Wanneer en waar?
De netwerkbijeenkomst is op donderdag 22 november van 09.30 tot 16.00 uur in het kantoor van VOS/ABB in Woerden.

De bijeenkomst is gratis voor P&O’ers en andere geïnteresseerden die via hun organisatie zijn aangesloten bij VOS/ABB. Niet-leden betalen voor deze bijeenkomst 150 euro per persoon (btw-vrij, inclusief lunch).

Aanmelden kan via welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Netwerkbijeenkomst P&O 22 november’. Vermeld ook uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer.

Informatie: Silvia Schouten, 06-22939653, sschouten@vosabb.nl

Europees onderzoek naar jongeren, religie en onderwijs

Het gaat om een kort herhalingsonderzoek na een onderzoek uit 2008 binnen het Europese Religion in Education-project. Docent/onderzoeker Gerdien Bertram-Troost van de VU vermoedt dat door de veranderingen in de samenleving, jongeren mogelijk anders zijn gaan denken over religie en/in onderwijs.

Het herhalingsonderzoek bestaat uit een verkorte versie van de vragenlijst uit 2008. Het was de bedoeling om de vragenlijst te laten invullen door leerlingen van de scholen die in 2008 aan het onderzoek meewerkten. Een aantal openbare scholen heeft echter te kennen gegeven dit keer niet te kunnen meedoen. Daarom is de VU op zoek naar andere openbare vo-scholen.  

De afname van de vragenlijst is niet gebonden aan een specifiek vak. Elke docent die hier met zijn of haar leerlingen aan wil meedoen, is welkom. Het is de bedoeling dat de leerlingen de vragenlijst in november of begin december invullen. Dat gaat digitaal, kan op school of thuis en kost tussen de 20 en 30 minuten. Leerlingen van alle onderwijsniveaus kunnen eraan meedoen.

U kunt uw school per e-mail aanmelden bij dr. Gerdien Bertram-Troost, docent/onderzoeker Onderwijspedagogiek en Opvoedingsfilosofie van de Vrije Universiteit Amsterdam: g.d.bertram-troost@vu.nl.

Informatie: Marleen Lammers, 06-10946652, mlammers@vosabb.nl

Winnaar Stagedag van je Leven te gast bij Shell

Het Jongeren en Technologie Netwerk Nederland (Jet-Net) bestaat 10 jaar. Om dat te vieren schreef Jet-Net samen met Shell, KPN en Tata Steel de competitie voor de Stagedag van je Leven uit. De afgelopen maanden motiveerden leerlingen van Jet-Net-scholen uit het hele land hun keuze voor een van deze drie technologische bedrijven. De drie leerlingen met de beste motivaties kregen een dag aangeboden om de top van het bedrijf te ontmoeten, fabrieken te bezoeken en zelf aan de slag te gaan.

De 16-jarige winnares van het openbare Porta Mosana College in Maastricht bracht een bezoek aan de technology centres van Shell in Rijswijk en Amsterdam. Ze kreeg daar te zien hoe het proces verloopt van het zoeken naar olie en gas en hoe het verwerkingsproces eruitziet.

President-directeur Dick Benschop van Shell is blij met de aandacht voor zijn bedrijf: 'Jongeren die een technische of technologische opleiding volgen, spelen een belangrijke rol in de toekomst van de industrie in Nederland. Daarmee bepalen ze ook de toekomst van de Nederlandse economie', aldus Benschop.

De Telegraaf besteedde aandacht aan het bezoek van Maaike Trân aan Shell (zie rechterkolom).

Bijlagen

Begeleiding van zij-instromers kan beter

De inspectie onderzocht de kwaliteit van de uitvoering van het zij-instroomtraject in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Daarbij keek de inspectie onder andere naar de begeleiding van zij-instromers door de lerarenopleidingen en de school.

Het blijkt dat de mate van begeleiding per zij-instromer verschilt, veelal informeel van aard is en niet is vastgelegd in een begeleidingsplan. De inspectie constateert ook dat er weinig contact is tussen de begeleider van de lerarenopleiding en die van de school. Daardoor is sprake van twee verschillende trajecten. De inspectie beveelt daarom meer samenwerking aan.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat de eindbeoordeling van de scholing is gebaseerd op het portfolio, een door een externe assessor beoordeelde les en een eindgesprek of -presentatie. De begeleider van de school wordt niet betrokken bij het eindassessment en -oordeel. Schooldirecties en begeleiders hebben daardoor geen duidelijk beeld van de afronding van het traject en het eindniveau van de opleiding. Het advies van de inspectie is om de scholen hier meer bij te betrekken.

Klik hier voor het inspectierapport, dat demissionair staatssecretaris Halbe Zijlstra van OCW naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. 

Door educatieve minor meer academici voor de klas

De educatieve minor bestaat sinds 1 augustus 2010. Sindsdien hebben ruim 725 studenten van deze mogelijkheid gebruikgemaakt. Zij zijn na afronding van hun bacheloropleiding bevoegd om in de eerste drie leerjaren van havo/vwo en in vmbo-tl les te geven.

Uit de evaluatie blijkt dat de helft van de studenten die de minor volgen, anders niet hadden gekozen voor het leraarschap. Een groot deel van deze studenten (42%) kiest uiteindelijk voor het leraarschap. Van deze studenten vallen vooral de vakkennis en zelfstandigheid positief op. De evaluatie is in opdracht van het ministerie van OCW uitgevoerd door de bureaus Ecorys en ResearchNed.

Toezichtkader VO 2013: selectief en risicogericht

Het nieuwe toezichtkader doet volgens de minister meer recht aan verschillen tussen vo-scholen. Het toezicht is meer selectief en risicogericht en sluit volgens de minister aan bij de verantwoordelijkheid van bestuurders.

Het nieuwe toezicht wordt ook preventiever van aard. De nadruk komt te liggen op de effectiviteit van het voortgezet onderwijs.

Er is voor gekozen om niet langer een gezamenlijk toezichtkader voor het primair en voortgezet onderwijs te hebben. Het Toezichtkader PO/VO 2012 blijft van kracht voor het primair onderwijs en voor de scholen voor voortgezet onderwijs die al voor 1 januari 2013 in een traject van aangepast toezicht zitten.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

LAKS zoekt nieuwe leden voor vmbo-panel

Waar ben je tevreden over? Wat zijn de verbeterpunten van het vmbo-onderwijs? Hoe kunnen de lessen uitdagender gemaakt worden? Dit zijn vragen die het LAKS graag door vmbo’ers beantwoord wil hebben.

Het vmbo-panel zal dit schooljaar ongeveer drie keer uitgenodigd worden op het LAKS-kantoor in Amsterdam. Leerlingen die niet in Amsterdam wonen, krijgen de reiskosten op basis van een treinkaartje tweede klas vergoed.

Aanmelden kan online via nanda@laks.nl.

Ontwikkelingen sociale zekerheid VO

In 2006 worden ingrijpende wijzigingen in het sociale verzekeringsselsel ingevoerd. Di boekje geeft op een overzichtelijke manier aan hoe werkgevers in het voortgezet onderwijs daar het beste mee om kunnen gaan.

Aan de orde komen de (nieuwe) regelingen bij ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, arbobeleid en reïntegratie en het nieuwe zorgstelsel.

De brochure is een uitgave van het Platform VO, een samenwerkingsorgaan van Besturenraad, KBVO, Schoolmanagers_VO, VBS, VOS/ABB en WVO.

Financiering lwoo en pro landelijk gebudgetteerd

Er is voor gekozen in de lwoo/pro-bekostiging een onderscheid te maken tussen basiskosten (ongeveer te vergelijken met de gemiddelde kosten voor een reguliere vmbo-leerling) en kosten voor extra ondersteuning (bij ministeriële regeling te bepalen ondersteuningsbedragen per leerling).

Iedere school met lwoo/pro-leerlingen krijgt van het Rijk de basisbekostiging per ingeschreven leerling. Aanvullend is een budget voor extra ondersteuning beschikbaar. Dit wordt normatief en met inachtneming van het beschikbare budget op basis van het aantal ingeschreven lwoo/pro-leerlingen aan de scholen beschikbaar gesteld.

Bij een gelijkblijvend aantal lwoo/pro-leerlingen zal deze systematiek geen bekostigingsgevolgen hebben. Als het aantal echter toeneemt, zal de ondersteuningsbekostiging per lwoo/pro-leerling omlaag gaan.

Voorts wordt gesteld dat er, ondanks de budgettering, voldoende middelen zijn om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. Indien nodig kan het samenwerkingsverband vanuit het reguliere zorgbudget voor extra ondersteuning zorgen.

Ook wordt gesteld dat ondanks de budgettering van het lwoo en pro bij een gelijkblijvende leerlingenpopulatie zeker voldoende onderwijs kan worden geboden aan deze leerlingen. Ook in het geval er zich de komende jaren op totaalniveau een stijging voordoet van het aantal geïndiceerde leerlingen, zou een bijstelling van het bedrag per leerling klein zijn en niet leiden tot minder onderwijskwaliteit.

Klik hier voor het Besluit tot wijziging van het Formatiebesluit W.V.O over bekostiging leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl 

MR krijgt inspraak bij invulling onderwijstijd

Aanleiding voor de wijziging van de WMS is de inwerkingtreding van de wetswijziging met betrekking tot onderwijskwaliteit, onderwijstijd en vakanties per 28 juni 2012. De nieuwe Wet op het voortgezet onderwijs bepaalt dat de urennorm in het derde leerjaar havo/vwo wordt verlaagd van 1040 naar 1000 uur.

In de eerste twee leerjaren vmbo, havo en vwo blijft de urennorm 1040 jaar, waarvan maximaal 60 uur kan worden besteed aan ‘maatwerkactiviteiten’ voor leerlingen. De wet regelt verder het aantal feest- en roostervrije dagen voor leerlingen en docenten. 

In vervolg hierop krijgt de MR in de nieuwe WMS het recht om mee te praten bij de planning en invulling van roostervrije dagen, het soort activiteiten dat als onderwijstijd wordt ingepland en het lesuitvalbeleid. Ook moet de MR geïnformeerd worden over de realisatie van de onderwijstijd in het afgelopen schooljaar, zodat de raad de voorstellen voor het volgende schooljaar goed kan beoordelen.

Lees hier de toelichting van demissionair minister Van Bijsterveldt (OCW) op het wetsvoorstel.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl.

 

Laatste dislocaties nú omzetten

Al sinds 1 augustus 2008 is de dislocatie niet meer in de wet- en regelgeving is opgenomen. Toch bestaan er nog enkele tientallen (van de oorspronkelijk 200) in het voortgezet onderwijs. Voor 1 augustus 2013 moeten ze allemaal zijn beëindigd. Dit heeft te maken met de modernisering en vereenvoudiging van de voorzieningenplanning.

Een aanvraag voor omzetting van een dislocatie kan via dit aanvraagformulier worden ingediend. Stuur het digitaal of per post aan DUO, afdeling OND/ODS.

Als de aanvraag niet op tijd is ingediend, wordt de dislocatie automatisch in de Basisregistratie Installingen (BRIN) beëindigd. Dat komt er geen bekostiging meer voor de leerlingen op die dislocatie. Het is ook niet toegestaan om leerlingen op een andere (wel bekostigde) vestiging in te schrijven dan die waar zij feitelijk onderwijs volgen.

Zie ook de beleidsregel ‘bekostiging als (tijdelijke) nevenvestiging van dislocaties VO.

De aanvraagtermijn geldt ook als een school in een Regionaal Plan onderwijsvoorzieningen een dislocatie omzet in een nevenvestiging. Zie de toelichting op de artikelen 2 en 3 van de beleidsregel.

Bij omzetting van een dislocatie op minder dan 3 kilometer van de hoofd- of nevenvestiging, kan worden volstaan met een aanvulling op een bestaand RPO. In dat geval moet wel een goedkeurende verklaring van de gemeente bij de aanvulling op het RPO worden meegestuurd. Onthoudt de gemeente haar goedkeuring, dan kan de dislocatie alleen worden omgezet naar een tijdelijke nevenvestiging. Deze kan worden aangevraagd op basis van de betreffende beleidsregel.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

.


 

Nieuwste cijfers GPL VO in Toolbox-instrument

De Regeling is gepubliceerd (Stct. 2012, nr. 20307) en zal spoedig leiden tot bijgestelde bedragen voor de VO-scholen. Bé Keizer heeft vandaag het instrument meerjarenbegroting VO in de Toolbox op deze website direct met de nieuwste bedragen geactualiseerd.

De bijstelling van de bedragen voor 2012 heeft te maken met de toevoeging van de kabinetsbijdrage voor de financiering van de premiekostenontwikkeling van de sociale werkgeverslasten. Deze bijdrage voor 2012 en volgende jaren is inclusief de compensatie voor de effecten op de inkomensafhankelijke bijdrage (IAB) als gevolg van aanpassingen in de zorgverzekeringswet.

Daarnaast zijn in deze regeling per 1 januari 2013 nieuwe gpl-bedragen vastgesteld. Dit is het gevolg van de volgende maatregelen:

·         de doorwerking van de kabinetsbijdrage voor 2012 naar volgende jaren.

·         de generieke taakstelling van – € 48,4 mln. die in het Regeerakkoord 2010 is opgenomen. Deze generieke taakstelling loopt vooruit op de voorgenomen vereenvoudiging van de bekostiging en is ook aangekondigd in de brief aan de Tweede Kamer van 22 december 2011 (346451) en opgenomen in de begroting 2012 van OCW.,

·         de verwerking van de eenmalige kasschuif 2010 (– € 56 mln.). In verband met de nullijn is er voor 2013 geen loonruimte beschikbaar, daarom is deze eenmalige compensatie nu in 2013 met de personele lumpsumbekostiging.

·         de jaarlijkse toevoeging van de extra middelen (ongeveer € 34 mln.) ten behoeve van de verdere inkorting van de carrièrelijnen en de invoering van de landelijke functiemix in het kader van het Convenant Leerkracht van Nederland.

Het resulteert in een verlaging met 1,87% voor de directie en het OOP, en een verlaging van 1,14% voor het onderwijzend personeel (OP).

Afhankelijk van besluitvorming van het kabinet in 2013 over de definitieve kabinetsbijdrage voor de premieontwikkeling van de sociale werkgeverslasten kunnen deze bedragen na 1 januari 2013 ook nog wijzigen. In het voorjaar van 2013 (omstreeks 1 juni) wordt hierover meer duidelijkheid verstrekt.

Uit de begroting 2013 hadden we begrepen dat de kasschuif van 56 miljoen niet ten laste van de lumpsum zou komen omdat er geen loonruimte was. Dat blijkt nu dus toch wel het geval te zijn. De verlaging voor 2013 zal stellig tal van school(besturen) financieel fors in de problemen brengen nu tegelijkertijd de werkgeverslasten blijven stijgen.

In de Toolbox is het instrument meerjarenbegroting VO 2012 inmiddels bijgesteld met de nieuwe GPL-bedragen. De Regeling bedragen GPL 2012 en 2013 is hiernaast opgenomen.

Klik hier voor de actuele versie van de meerjarenbegroting VO 2012.

Let op: het rekeninstrument in onze Toolbox is alleen beschikbaar voor organisaties die lid zijn van VOS/ABB. Om het instrument te kunnen downloaden, moet u zijn ingelogd via Mijn VOS/ABB.

Weet u de inlogcodes van uw organisatie niet (meer)? U kunt ze opvragen bij het secretariaat van VOS/ABB: welkom@vosabb.nl.

Vermeld in uw mail ter verificatie uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer. VOS/ABB vertrouwt erop dat leden van VOS/ABB hun inloggegevens niet aan derden ter beschikking stellen!

 

Bijlagen

Win 5000 euro met uw MaS-project

Er zijn prijzen beschikbaar in vier categorieën: innovatie, verbinding, competentie en samenwerking. De prijzen variëren van 2500 tot 5000 euro.

Alle deelnemende projecten worden op een website gepubliceerd, waarna het publiek erop kan stemmen. De projecten met de meeste stemmen worden genomineerd.

De Meer dan handen-vrijwilligersprijzen zijn een initiatief van het ministerie van VWS. Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten van VWS zal de prijzen dan ook uitreiken.

Meer informatie over het indienen van uw project.

Eerste open digitaal leermateriaal gepresenteerd

Volgens de VO-raad, die de Stichting VO-Content heeft opgericht, kunnen scholen hiermee de komende bezuinigingen op het leermiddelenbudget opvangen. Voor 2014 is een bezuiniging van 30 miljoen euro aangekondigd. Maar de Stercollecties zijn niet gratis: die kosten 7 euro per leerling per jaar.

Het digitale leermateriaal kan door docenten zelf in Wikiwijs worden aangepast. Ze kunnen het ook naar eigen inzicht combineren met ander leermateriaal en zo flexibel inspelen op verschillen tussen leerlingen.

Volgens de VO-raad voldoen de Stercollecties aan de wettelijk vastgestelde leerdoelen (kerndoelen en eindtermen). Ze zijn geordend in leerlijnen per vak, leerjaar en niveau. Een leerlijn biedt een gestructureerd overzicht van onderwerpen met oefeningen, opdrachten en leerstof voor een heel leerjaar. De 26 Stercollecties zijn te vinden op: stercollecties.wikiwijs.nl

Inmiddels participeren meer dan 200 scholen met in totaal ruim 235.000 leerlingen in de Stichting VO-content. Deze scholen financieren de verdere ontwikkeling van de Stercollecties voor alle leerjaren op alle niveaus. Hoe meer scholen deelnemen, hoe meer Stercollecties ontwikkeld worden voor alle vakken, leerjaren en niveaus.

Brief aan informateurs over voortgezet onderwijs

Als in de volgende kabinetsperiode de bereidheid wordt getoond om in het voortgezet onderwijs te investeren, gaan de ondertekenende organisaties graag met het nog te vormen volgende kabinet om de tafel om afspraken te maken over de (extra) middelen en doelen. Dit moet leiden tot afspraken die kunnen worden vastgelegd in een Nationaal Onderwijsakkoord.

Eerder stuurde de VO-raad samen met de Stichting van het Onderwijs een brief aan de nieuwe fractievoorzitters in de Tweede Kamer. In die brief werd aandacht gevraagd voor de gevolgen van de bezuinigingen en de verslechterde financiële positie van de vo-scholen.

VOS/ABB heeft ook een brief aan de informateurs gestuurd om aandacht te vragen voor de specifieke positie en het brede maatschappelijke belang van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.

U kunt de brieven downloaden uit de rechterkolom.

Bijlagen

Toolbox-rekeninstrument meerjarenbegroting

Het rekeninstrument is voor VOS/ABB gemaakt door financieel expert Bé Keizer. Hij legt uit dat bij een brief aan de Tweede Kamer als bijlage de Regeling aanpassing 2012 en bekostiging exploitatiekosten VO 2013 is opgenomen. Daaruit blijkt dat de verhoging voor 2012 bestaat uit een eenmalige verhoging plus de prijsbijstelling 2012. Medio 2012 is besloten om de scholen in het voortgezet onderwijs eenmalig een compensatie van 33,1 miljoen euro te bieden, omdat in het verleden niet of slechts gedeeltelijk prijscompensatie is uitgekeerd. Daarnaast is recent door het kabinet besloten om voor 2012 een prijsbijstelling van 24,6 miljoen euro beschikbaar te stellen.

Dit betekent dat alle bedragen voor de bekostiging van de exploitatiekosten voor het kalenderjaar 2012 worden aangepast. Deze middelen van in totaal 57,7 miljoen euro worden in 2012 via de exploitatiekosten aan alle scholen beschikbaar gesteld.

Met ingang van 1 januari 2013 worden de bedragen voor de exploitatiekosten en het lesmateriaal vastgesteld conform de artikelen 3 tot en met 9 van de regeling, zoals opgenomen in de bijlage van de brief aan de Tweede Kamer. De prijsbijstelling van 2012 werkt ook door naar 2013 (24,6 miljoen euro) en is hierin verwerkt. Dat geldt niet voor de eenmalige compensatie die in 2012 wordt uitgekeerd. Dat betekent een verhoging van de bedragen, zoals die in de eerdere regeling voor 2012 waren opgenomen.

Voor wat betreft het lesmateriaal is het van belang te weten dat het bedrag per leerling voor het schooljaar 2014/2015 in 2014 zal worden verlaagd naar ongeveer 297 euro per leerling. Het berekende bedrag voor lesmateriaal wordt in de maand juni 2014 aan het bevoegd gezag van de desbetreffende school of scholengemeenschap betaalbaar gesteld.

Dit is het gevolg van de in het Regeerakkoord voor het kalenderjaar 2014 opgenomen efficiencykorting van 30 miljoen euro op het lesmateriaal. In de eerstvolgende regeling (medio september 2013) zal het definitieve bedrag lesmateriaal per leerling worden gepubliceerd.

Klik hier voor de bijgestelde versie 2012 van het instrument MJB VO 2012 vs 1okt2012.

Let op: het rekeninstrument in onze Toolbox is alleen beschikbaar voor organisaties die lid zijn van VOS/ABB. Om het instrument te kunnen downloaden, moet u zijn ingelogd via Mijn VOS/ABB.

Weet u de inlogcodes van uw organisatie niet (meer)? U kunt ze opvragen bij het secretariaat van VOS/ABB: welkom@vosabb.nl

Vermeld in uw mail ter verificatie uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer. VOS/ABB vertrouwt erop dat leden van VOS/ABB hun inloggegevens niet aan derden ter beschikking stellen!

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Bijlagen

Cultuurkaart voor ruim half miljoen leerlingen

Opmerkelijk is dat er grote regionale verschillen zijn. In Drenthe heeft 85 procent van de leerlingen in het voortgezet onderwijs de Cultuurkaart, terwijl dat in Limburg maar 44 procent is.

Op de Cultuurkaart staat een tegoed van 5 euro voor culturele activiteiten. De kosten werden tot dit schooljaar betaald door het ministerie van OCW. Het kabinet-Rutte wilde de kaart wegbezuinigen, maar de Tweede Kamer hield dat na de val van het kabinet tegen. Er kwam alsnog 6 ton subsidie.

Samen met scholen, culturele instellingen en verschillende fondsen bracht het CJP uiteindelijk 7,3 miljoen euro bijeen om de pas dit schooljaar te financieren.

Financiële positie voortgezet onderwijs verslechtert

Volgens de minister is het negatieve resultaat van het voortgezet onderwijs over 2011 van dezelfde orde van grootte als dat over 2010. Doordat er voor het tweede achtereenvolgende jaar verlies is geleden en de personeelskosten stijgen, zit er niet anders op dan het aantal fte's terug te brengen. Daardoor worden de klassen groter.

Klik hier voor de brief van de minister.

Klik hier voor een uitgebreider bericht op de website van de VO-raad.