Aleid Truijens naar startbijeenkomst LEF!

Aleid Truijens van de Volkskrant is als kritisch onderwijsjournalist aanwezig op de startbijeenkomst van het project LEF! van VOS/ABB. Deelname is voor leden van VOS/ABB gratis. Niet-leden betalen 100 euro per persoon (btw-vrij).

De startbijeenkomst van het project LEF! is op donderdagmiddag en -avond 13 februari in Amersfoort. Op deze bijeenkomst laten diverse scholen voor voortgezet onderwijs en het University College Roosevelt zien dat zij het lef hebben hun eigen koers te varen. Ze gaan tegen de gangbare regels in, omdat ze op die manier beter onderwijs kunnen geven.

Namens deze scholen treden die middag inspirerende sprekers voor het voetlicht:

  • Eric van ‘t Zelfde van de openbare ‘superschool’ Hugo de Groot in Rotterdam, die onderwijs aan kinderen van 2 tot 18 jaar integreert – hij haalde ook de publiciteit met het nieuwe beloningssysteem van zijn school;
  • Elly Loman van het openbare Vathorst College in Amersfoort, waar leerlingen in blokken van 90 minuten met hun eigen laptop zelfstandig leren in open leerhuizen;
  • Ad Keller van het openbare Krimpenerwaard College in Krimpen aan den IJssel, die vertelt over de open leeromgeving van zijn school.
  • Maan Leo van University College Roosevelt in Middelburg, dat geen vaste studierichtingen aanbiedt, maar als doel heeft dat studenten zich breed vormen waardoor ze op de toekomstige (internationale) arbeidsmarkt breed inzetbaar zijn.

In haar positieve reactie op de uitnodiging van VOS/ABB, liet onderwijsjournaliste en -columniste Aleid Truijens weten dat scholen wat haar betreft meer lef mogen hebben. Ze zal tijdens de bijeenkomst op 13 februari reflecteren op de visie van bovenstaande onderwijspioniers.

De startbijeenkomst van LEF! is op donderdag 13 februari van 16 tot 20 uur in het Vathorst College in Amersfoort. Deelname is gratis voor leden van VOS/ABB. Niet-leden zijn ook van harte welkom. Zij betalen voor deze middag 100 euro per persoon (btw-vrij).

Inschrijven kan via welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Startbijeenkomst LEF!’, uw naam, telefoonnummer en de organisatie waarvoor u werkt. Vermeld in uw mail ook of u alleen of met één of meer collega’s komt.

In het kader van het project LEF! komt in het februarinummer van magazine School! een interview met Eric van ‘t Zelfde van de openbare ‘superschool’ Hugo de Groot in Rotterdam.

Besturen beslissen zelf of ze adviesbureaus inhuren

Het staat schoolbesturen vrij om naar eigen goeddunken adviesbureaus in te schakelen. Dat antwoordt staatssecretaris Sander Dekker van OCW op Kamervragen van PvdA en D66 naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant over het Amsterdamse bureau Consultants for Business Excellence (CBE).

De Volkskrant omschrijft CBE als ‘hofleverancier van consultants en trainingen in de onderwijswereld’. Het bureau is gevestigd in een chic pand aan de Herengracht in Amsterdam, waar ook CBE Academica is gevestigd. Zogenoemde boardrooms, trainingen en cursussen voor schoolbestuurders en directeuren kosten tot 7000 euro. De Volkskrant stelt dat besturen die met CBE zaken doen, geld over de balk smijten in plaats van dat ze het besteden aan goed onderwijs. CBE wordt er kort samengevat door de krant van beschuldigd vooral gebakken lucht te verkopen.

PvdA-Kamerlid Tanja Jadnanansing en haar D66-collega Paul van Meenen stelden naar aanleiding van het artikel in de Volkskrant vragen aan staatssecretaris Dekker. Ze wilden onder andere weten hoe die dacht over het inhuren van dergelijke adviesbureaus. De staatssecretaris antwoordt dat het besturen vrij staat om binnen de geldende wet- en regelgeving naar eigen goeddunken adviesbureaus in te huren. Het is aan de raad van toezicht van het schoolbestuur om ‘nut, noodzaak en redelijkheid van uitgaven aan externe partijen te toetsen’, aldus de staatssecretaris.

Dekker benadrukt dat hij eventueel geld van besturen kan terugvorderen als blijkt dat zij uitgaven hebben gedaan die niet in overeenstemming zijn met wet- en regelgeving. Hij wijst er in zijn antwoorden ook op in de Kamerbrief Versterking bestuurskracht in het onderwijs een moreel appel aan bestuurders te hebben gedaan ‘om ethisch verantwoord te handelen’.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl