Bijeenkomst: verschillende vormen ouderlijk gezag – PO/VO

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB organiseren een bijeenkomst over hoe scholen kunnen/moeten omgaan met verschillende vormen van ouderlijk gezag. Als uw organisatie lid is van VOS/ABB, kunt u deze bijeenkomst op 8 december bijwonen. Deelname kost 55 euro per persoon...