Wet vrijwillige ouderbijdrage in werking getreden – PO/VO

De wet over de vrijwillige ouderbijdrage is in werking getreden. Dit betekent dat scholen leerlingen niet meer van extra activiteiten mogen uitsluiten als hun ouders de vrijwillige bijdrage niet betalen. De wet is er gekomen op initiatief van Peter Kwint van de SP en...

Openbare scholen Helmond schrappen ouderbijdrage – PO/VO

De zeven openbare basisscholen in de gemeente Helmond schrappen komend schooljaar de vrijwillige ouderbijdrage. ‘We willen af van het stigma en de druk die onder ouders kan ontstaan als ze niet kunnen betalen’, zegt bestuurder Hans Fuchs van Openbare...