Animatie over waarderingskader besturen – PO/VO

De Inspectie van het Onderwijs heeft een animatie gemaakt over het waarderingskader voor besturen dat per 1 augustus jongsleden van kracht is. In de nieuwe situatie maakt de inspectie een duidelijk onderscheid tussen de beoordeling op bestuursniveau en schoolniveau....

Denk met ons mee over toezicht en rol inspectie! – PO/VO

VOS/ABB zoekt voor een klankbordgroep in totaal 12 tot 15 bestuurders uit het basis-, speciaal en voortgezet onderwijs die willen meedenken over het toezicht en de rol van de Inspectie van het Onderwijs.  VOS/ABB participeert in de Ringen van de Inspectie, waarin...