Softwareproblemen bij wereldoriëntatie Centrale Eindtoets

Haperende software veroorzaakt problemen bij het onderdeel wereldoriëntatie van de digitale Centrale Eindtoets, meldt onderwijsminister Arie Slob.

‘Op maandag 16 april, de eerste afnamedag van de digitale adaptieve Centrale Eindtoets, was een aantal leerlingen niet in staat om het onderdeel wereldoriëntatie te maken. De opgaven voor dit onderdeel werden niet getoond. Inmiddels is gebleken dat de oorzaak hiervan ligt in een softwareprobleem bij de digitale eindtoets, en dat dit niet tijdig kan worden hersteld’, aldus Slob.

Hij wijst erop dat scholen ervoor kunnen kiezen om een vervangende uitvoering van het
onderdeel wereldoriëntatie digitaal af te nemen vanaf 23 april tot het eind van de
inhaalperiode op 25 mei. Het is ook mogelijk om het onderdeel wereldoriëntatie op papier af te nemen gedurende de huidige toetsperiode of niet af te nemen. Wereldoriëntatie is niet een verplicht onderdeel van de Centrale Eindtoets.

Lees meer…

Adviezen om vak wereldoriëntatie te verbeteren

De Inspectie van het Onderwijs heeft een brochure uitgebracht waarin wordt belicht hoe basisscholen het vak wereldoriëntatie kunnen verbeteren.

De inspectie benadrukt dat het belangrijk is dat leerlingen zich breed ontwikkelen. ‘Naast taal, lezen en rekenen dragen ook bewegingsonderwijs, kunstzinnige oriëntatie en de wereldoriënterende vakken daaraan bij.’

‘Scholen die ruimte hebben in hun beleidsagenda zouden hun focus kunnen verbreden door ook de kwaliteit van het onderwijs in wereldoriëntatie en de resultaten onder de loep te nemen’, zo stelt de inspectie.

In de brochure gaat de inspectie in op vijf invalshoeken die scholen zouden kunnen kiezen:

  • Realiseren van een doorgaande lijn in het leerstofaanbod van groep 1 tot en met 8
  • Zorgen voor samenhang in het leerstofaanbod.
  • Integreren van wereldoriëntatie en taalontwikkeling.
  • Vormgeven van inspirerende en activerende lessen.
  • Zicht krijgen op de ontwikkeling van de kennis en vaardigheden van de leerlingen.

Lees meer…