Wij trekken aan de bel: goed onderwijs voor elk kind!

In heel Nederland hebben maar liefst 108.041 kinderen meegedaan aan de actie Wij trekken aan de bel van het Liliane Fonds. Ze maakten 1 minuut lang herrie om onder de aandacht te brengen dat ook elk kind met een handicap recht heeft op goed onderwijs.

Een van de scholen die aan de actie meededen, is openbaar basisschool De Klimop. Daar maakten de Liliane Fonds-ambassadeurs Jaap Jongbloed, Jetta Klijnsma en Minke Booij herrie met de kinderen.

Daarna werd het Liliane Fonds-stemhokje geopend om mensen die kwamen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen in staat te stellen ook te stemmen voor het manifest Alle kinderen welkom op school – óók kinderen met een handicap.

Goed onderwijs, óók voor alle kinderen met handicap!

Help wereldwijd ook elk kind met een handicap naar school en laat kinderen mét en zonder beperking samen leren. Dit is de kern van een rapport van het Liliane Fonds en een petitie die woensdag door leerlingen van Openbare Daltonschool Honselersdijk aan verscheidene Tweede Kamerleden is aangeboden.

De aanbieding van de petitie en het rapport Enabling Education. Steps Towards Global Disability-Inclusive Education viel samen met de actie Wij trekken aan de bel, waarin in heel Nederland en daarbuiten 300.000 kinderen meededen. Leerlingen van 600 basisscholen in Nederland en 500 scholen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika maakten één minuut herrie om zo aandacht te vragen voor goed onderwijs voor kinderen met een handicap. De actie viel dit keer midden in de School!Week van het openbaar onderwijs.


In het rapport van het Liliane Fonds staat dat inclusief onderwijs een belangrijk instrument is om de vicieuze cirkel van handicap en armoede te doorbreken. Met dit voor ogen doet het Liliane Fonds aanbevelingen aan de toekomstige regering. Daarbij verwijst het fonds naar de verplichtingen die Nederland is aangegaan door de ratificatie van het internationale Verdrag voor de Rechten van Mensen met een Handicap en de onderschrijving van de Sustainable Development Goals.

Het Liliane Fonds is een partner van VOS/ABB

Wij trekken aan de bel voor kinderen met handicap

Op donderdag 10 maart is het weer zover: dan doen basisschoolleerlingen mee aan de jaarlijkse actie Wij trekken aan de bel van het Liliane Fonds.

Met behulp van toeters, bellen én hun stem maken 200.000 kinderen op honderden schoolpleinen 1 minuut herrie. Zo vragen ze aandacht voor meer dan 23 miljoen leeftijdgenootjes met een handicap in ontwikkelingslanden die niet naar school kunnen of mogen.

Een deel van de leerlingen gaat herrie maken in Safaripark Beekse Bergen. Daar komen op donderdag 10 maart 21 basisscholen samen voor het grootste educatieve schoolreisje ter wereld.

Lees meer…

Veel kabaal, want ook kind met handicap telt mee!

Ruim 650 scholen in het hele land hebben donderdag meegedaan aan de jaarlijkse actie Wij trekken aan de bel.

Deze actie van het Liliane Fonds is bedoeld om aandacht te vragen voor het belang van goed onderwijs voor gehandicapte kinderen in ontwikkelingslanden. 

Duizenden leerlingen in Nederland vierden met veel herrie dat zij naar school mogen. Het Liliane Fonds wijst erop dat dit voor leeftijdsgenootjes met een handicap in ontwikkelingslanden niet vanzelfsprekend is.

Meld uw school aan voor actie ‘Wij trekken aan de bel’

Het Liliane Fonds organiseert de actie Wij trekken aan de bel om aandacht te vragen voor het belang van goed onderwijs voor gehandicapte kinderen in ontwikkelingslanden. Hebt u uw school hier al voor aangemeld?

Op donderdag 12 maart trekken basisscholen in heel Nederland letterlijk aan de bel. Leerlingen gaan met veel herrie vieren dat zij naar school mogen. Het Liliane Fonds wijst erop dat dit voor leeftijdsgenootjes met een handicap in ontwikkelingslanden niet vanzelfsprekend is.

Deelnemende scholen krijgen materialen om van de actiedag een succes te maken. Bovendien kan het Liliane Fonds een gastles verzorgen.

U kunt uw school online aanmelden.

Lees meer…

Het Liliane Fonds is een van de samenwerkingspartners van VOS/ABB. Het recht op goed onderwijs voor gehandicapte kinderen in ontwikkelingslanden sluit aan op de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. In de kernwaarden staat onder andere dat openbare scholen er zijn voor álle kinderen.