Workshop ‘Verbeteren van onderwijskwaliteit’

Wat kunt u doen om de kwaliteit in het voortgezet onderwijs verder te verbeteren? Bij VOS/ABB in Woerden is over dit thema op 15 januari een gratis workshop.

Directe aanleiding voor deze workshop is het rapport Leren verbeteren werkt. Een onderzoek naar de effectiviteit van de begeleiding van zwakke en zeer zwakke scholen.

In opdracht van het ministerie van OCW heeft het project Leren verbeteren onderzocht welke interventies helpen om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Zo blijkt dat een gezamenlijk beeld in de school van wat onder kwaliteit van onderwijs wordt verstaan essentieel is om eraan te kunnen werken. Verder blijkt dat een schoolleiding die de kwaliteitscultuur blijvend voedt, de kans om zwak te worden daarmee enorm verkleint.

Kwaliteit en omvang

Volgens het onderzoek hebben kleine scholen (tot 500 leerlingen) een veel grotere kans om zwak te worden dan grotere scholen(groepen) tot 2500 leerlingen. Daar staat tegenover dat zelfstandige scholen de kwaliteit vaker op orde hebben dan besturen met meer scholen. Directe en gerichte aansturing helpt.

Hans Sandtke, projectleider Leren verbeteren, zal tijdens de workshop ingaan op de uitkomsten van het onderzoek. Er zal ook voldoende tijd en aandacht zijn om met elkaar te bespreken wat u kunt doen om de onderwijskwaliteit verder te verbeteren. Daarbij zal ook zeker de vertaalslag gemaakt worden naar uw eigen school, zodat u handige tips meekrijgt waarmee u in de eigen schoolorganisatie aan de slag kunt.

Wanneer, waar en aanmelden

De workshop ‘Verbeteren van onderwijskwaliteit’ is op dinsdagmiddag 15 januari in het kantoor van VOS/ABB in Woerden. De workshop begint om 14 uur. Deelname is gratis voor leden van VOS/ABB.

U kunt zich aanmelden via welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Verbeteren van onderwijskwaliteit’

Janine Eshuis geeft workshop op WMS-congres

Mr. Janine Eshuis van VOS/ABB levert met een workshop een bijdrage aan het landelijke WMS-congres in november in Ede.

Zij verzorgt de workshop ‘Achterban of eigenbelang’. Deze workshop is interessant voor leden van (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden in het primair en voortgezet onderwijs.

Het congres over alles wat met de Wet medezeggenschap op scholen te maken heeft,  is op woensdag 7 november in de ReeHorst in Ede.

Lees meer… 

Workshops studiemiddag ‘Openbaar onderwijs verbindt’

Tijdens de studiemiddag Openbaar onderwijs verbindt op woensdag 21 maart in Amersfoort worden twee rondes met elk drie workshops gegeven.

  • Workshop 1: Omgaan met polarisatie, met sociaal pedagoog Jan Durk Tuinier van Stichting Vredeseducatie.
  • Workshop 2: Urban schooling, met voorzitter Gilbert Vanblarcum van Urban Bond Nederland en identiteits- en communicatie-expert Raymond Godding.
  • Workshop 3: Dialoog in de klas, met filmmaker en auteur Natascha van Weezel en beleidsmedewerker Eline Bakker van VOS/ABB.

Lees meer over de workshops.

School!Week

VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) organiseren de studiemiddag in de School!Week van het openbaar onderwijs. De middag komt tot stand in samenwerking met de pabo’s die het Diploma openbaar onderwijs aanbieden. Dit jaar staat het thema ‘actieve pluriformiteit’ centraal.

De middag wordt geopend door hoogleraar Cok Bakker van de Universiteit Utrecht. Hij zal ingaan op de normatieve professionaliteit van leerkrachten.

De studiemiddag is bedoeld voor pabo-studenten, leerkrachten, directeuren, bestuurders en andere geïnteresseerden die het openbaar onderwijs een warm hart toedragen. U bent van harte welkom!

Meld u aan voor de studiemiddag