Steeds minder zwakke en zeer zwakke scholen

Het aantal zwakke en zeer zwakke scholen is verder gedaald, meldt de Inspectie van het Onderwijs.

Op 1 september 2016 voldeed het overgrote deel van de scholen en afdelingen aan de minimumnormen van de inspectie: 98,1 procent in het basisonderwijs, 99,3 procent in het speciaal basisonderwijs, 95,7 procent in het voortgezet onderwijs en 96,1 procent in het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Lees meer…

Dekker neemt inbreng VOS/ABB over in wetsvoorstel

De inbreng van VOS/ABB voor het wetsvoorstel Verbetertermijn zeer zwakke scholen is verwerkt in de nieuwe versie van het concept. Dat meldt staatssecretaris Sander Dekker aan VOS/ABB.

VOS/ABB stuurde de staatssecretaris eind januari een brief om aan te geven dat het concept van het wetsvoorstel aangepast zou moeten worden om recht te doen aan de positie van het openbaar onderwijs. In brieven die de PO-Raad en de VO-raad had verstuurd, stond dit niet vermeld.

In de brief van VOS/ABB is er bij Dekker op aangedrongen om aan het conceptwetsvoorstel toe te voegen dat gemeenten wettelijk verplicht blijven te voorzien in voldoende openbaar onderwijs. Hoewel dit expliciet in de Grondwet staat, moet deze zorgplicht voor alle duidelijk ook worden vermeld in het wetsvoorstel van Dekker, anders ontstaat het risico dat met het streven naar snelle kwaliteitsverbetering de onmisbare functie van de openbare scholen op de achtergrond raakt.

Nu Dekker het wijzigingsvoorstel van VOS/ABB heeft overgenomen, gaat het wetsvoorstel na advies van de Raad van State naar de Tweede Kamer.

De antwoordbrief van Dekker aan VOS/ABB kunt u online lezen.

Zie ook de gerelateerde berichten in de rechterkolom.

Zeer zwakke scholen: binnen één jaar weer op orde

De ministerraad is akkoord met het voorstel van staatssecretaris Sander Dekker van OCW om zeer zwakke scholen nog maar één jaar de tijd te geven hun kwaliteit op orde te brengen.

Nu kunnen scholen in het primair en voortgezet onderwijs nog een aantal jaren zeer zwak zijn, voordat de bekostiging van de school wordt beëindigd of de school wordt opgeheven. Het kabinet wil sneller kunnen ingrijpen. Het wetsvoorstel van Dekker regelt dat scholen zich binnen één jaar moeten verbeteren. Preventie staat hierbij voorop. Zodra de resultaten van een school onvoldoende zijn, worden ze gewaarschuwd en geholpen om zich snel te verbeteren.

Het wetsvoorstel gaat nu voor advies naar de Raad van State, waarna het wordt ingediend bij de Tweede Kamer.