Drs. Ivo IsraelSenior beleidsmedewerker

    06 22 93 96 53
    iisrael@vosabb.nl

    Ivo Israel is adviseur op het gebied van HRM, bestuur en management en functievorming en -waardering. Hij is coƶrdinator FUWASYS. Ivo vindt het belangrijk om kennisdeling tussen leden van VOS/ABB te bevorderen.