Drs. Ivo IsraelSenior beleidsmedewerker

    06 22 93 96 53
    iisrael@vosabb.nl

    Ivo Israel levert de leden van VOS/ABB expertise op verschillende beleidsthema’s, zoals HRM, bestuur en management en functievorming en -waardering. Hij is tevens coördinator FUWASYS. Ivo vindt het belangrijk om kennisdeling te bevorderen.

    Neem direct contact op