Drs. Martin van den BogaerdtWoordvoerder / journalist

    06 13 19 03 11
    mvandenbogaerdt@vosabb.nl

    Martin van den Bogaerdt verzorgt de nieuwsvoorziening op www.vosabb.nl en de e-mailnieuwsbrieven. Tevens schrijft en fotografeert hij voor magazine Naar School!, onderhoudt hij het Twitteraccount en LinkedIn-account van VOS/ABB en is hij aanspreekpunt voor de media. Daarnaast adviseert Martin leden van VOS/ABB op het gebied van crisiscommunicatie.