Drs. Martin van den BogaerdtWoordvoerder / journalist

    06 13 19 03 11
    mvandenbogaerdt@vosabb.nl

    Martin van den Bogaerdt verzorgt de nieuwsvoorziening op www.vosabb.nlen de e-mailnieuwsbrieven. Tevens schrijft en fotografeert hij voor magazine Naar School!, onderhoudt hij het Twitteraccount en is hij aanspreekpunt voor de media. Daarnaast adviseert Martin op het gebied van crisiscommunicatie.

    Neem direct contact op