Technasium krijgt eigen examenvak

Het nieuwe vak Onderzoek en Ontwerpen van het technasium wordt erkend als examenvak. Het wordt een profielkeuzevak in de Tweede Fase voor beide natuurprofielen op havo en vwo. Lees verder

Dit heeft staatssecretaris Marja van Bijsterveldt laten weten aan de Stichting Technasium, die daar erg blij mee is. “Dit is een belangrijke stap voor de ontwikkeling van het technasium tot een herkenbare en kwalitatieve opleiding voor middelbare scholieren die geinteresseerd zijn in b├Ętavakken en techniek”, reageert Boris Wanders, projectleider van de stichting.

Inmiddels zijn er in Nederland 15 technasia ingericht en tien scholen treffen voorbereidingen om volgend schooljaar te starten met de invoering van een technasium. Onlangs nog hebben zes scholen in Zuid-West-Nederland een convenant gesloten om met een technasium te starten. Het zijn leden van VOS/ABB: het Goese Lyceum, Pieter Zeeman in Zierikzee, RSG ’t Rijks in Bergen op Zoom,  SSG De Rede in Terneuzen, SSG Nehalennia in Middelburg en SSG Scheldemond in Vlissingen.

Het nieuwe examenprogramma voor O&O wordt momenteel ontwikkeld op de technasia in Groningen, in samenwerking met de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit. Tot nu toe ronden de leerlingen het vak in het schoolexamen met een zogenoemde meesterproef. Dat is een omvangrijke opdracht die de leerlingen verwerven bij een opdrachtgever buiten de school. Onderdeel van de meesterproef is een individuele theoretische verdieping. Daarvan kan de beoordeling voor het profielwerkstuk worden afgeleid.