Technische aanpassingen aan CAO PO

De PO-Raad en de vakbonden hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over technische aanpassingen aan de cao voor het primair onderwijs. Lees verder

De aanpassingen hebben te maken met de verhoging van de pensioenleeftijd. Verder zijn er afspraken gemaakt over een individueel professionaliseringsbudget voor directieleden.

De aangepaste CAO PO, die nog door de achterbannen van de respectievelijke organisaties moet worden goedgekeurd, zou moeten gelden voor het gehele jaar 2013. Het streven van de cao-partijen is om in 2014 een geheel nieuwe cao voor het primair onderwijs te bereiken.

Zie voor uitgebreide informatie het pdf-document in de rechterkolom.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Bijlagen