Tekstwijzigingen CAO PO

Per 1 augustus 2007 is een aantal technische en tekstuele wijzigingen van de CAO PO doorgevoerd. Lees verder

Halverwege de looptijd van de CAO PO 2006-2008 is het nodig om een aantal wijzigingen door te voeren in de CAO PO. Deze wijzigingen zijn technisch en tekstueel van aard en vallen binnen het kader van het onderhandelaarsakkoord uit 2006. De wijzigingen traden in werking per 1 augustus 2007 en maken integraal onderdeel uit van de CAO PO. De wijzigingen zijn opgenomen in de Erratalijst behorend bij de CAO PO 2006-2008 (zie de bijlage in de rechterkolom).

De komende weken worden deze wijzigingen verwerkt in de integrale tekst van de CAO PO. Deze aangepaste tekst zal daarna worden gepubliceerd op de website van VOS/ABB en WvPO, de Werkgeversvereniging voor het Primair Onderwijs.

Bijlagen