‘Ten onrechte grote zorgen over onderwijskwaliteit’

Minister Marja van Bijsterveldt van OCW maakt zich ten onrechte zorgen over de kwaliteit van het primair en voortgezet onderwijs. Uit onderzoek van Twentse onderwijskundigen blijkt dat het Nederlandse onderwijs nog altijd tot de wereldtop behoort. Er zijn volgens hen geen aanwijzingen dat de kwaliteit achteruitgaat, maar het kan natuurlijk altijd beter. Lees verder

Hoogleraar Jaap Scheerens legde met zijn collega’s Hans Luyten en Jan van Ravens van de Universiteit Twente verschillende onderzoeken naar onderwijskwaliteit naast elkaar. Zij deden dat in opdracht van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Hun conclusie is dat het beeld dat het bergafwaarts gaat met het Nederlandse onderwijs niet klopt.

De onderzoekers constateren dat Nederlandse leerlingen in Europa nog steeds (ver) boven het gemiddelde scoren. Dit geldt ook voor allochtone leerlingen. Mondiaal gezien liggen de Nederlandse prestaties iets lager, mede door de hoge scores van landen als Japan, Singapore, Zuid-Korea en Taiwan.

De recente kritiek in de politiek en de media is vooral gericht op het voortgezet onderwijs, maar juist daar hebben de onderzoekers geen significante kwaliteitsdaling gevonden. Bij het basisonderwijs richt de kritiek zich op rekenen, waar inderdaad een lichte achteruitgang te zien is. De cijfers wijzen ook op een (lichte) achteruitgang van de leesvaardigheid. Deze mindere prestaties kunnen volgens de Twentenaren het gevolg zijn van het feit dat steeds minder kinderen naar speciaal onderwijs gaan.

De onderzoekers beperken zich niet tot een analyse, maar komen ook met aanbevelingen. Zo pleiten zij ervoor om de selectie in het voortgezet onderwijs op een later moment te laten plaatsvinden. Ook zouden er minder vormen van voortgezet onderwijs moeten komen om de doorstroming naar hogere vormen van voortgezet onderwijs te bevorderen. Daarbij merken ze op dat Nederland het ondanks het sterk gedifferentieerde stelsel nog relatief goed doet.

Een ander punt van zorg dat zij uitspreken gaat over de autonomie van de scholen. Er zou meer ruimte moeten zijn voor gestructureerde inbreng door deskundigen bij verbeteringsprogramma’s. Ook moet er volgens hen kritisch onderzoek worden gedaan naar de effectiviteit van onderwijsondersteuning.

Klik hier voor een samenvatting van het onderzoek.

Klik hier voor een artikel in Trouw.