Termijn voor verbetering binnenklimaat te krap

Bij VOS/ABB komen steeds meer signalen binnen dat schoolbesturen en gemeenten moeite hebben om projecten voor verbetering van het binnenklimaat van scholen binnen de gestelde termijn te realiseren. Graag wil VOS/ABB weten hoe groot het probleem is om hier vervolgens het ministerie van OCW over te benaderen. Als u ook verwacht niet binnen de gestelde termijn klaar te zijn, kunt u dit per mail melden aan de Helpdesk van VOS/ABB. Lees verder

De subsidie voor de verbetering van het binnenklimaat is aan de gemeenten uitgekeerd op voorwaarde dat de verbeterprojecten die ermee worden uitgevoerd, uiterlijk op 31 december 2010 zijn afgerond. Een aantal schoolbesturen en gemeenten heeft al aan VOS/ABB laten weten dat die datum zo goed als zeker niet wordt gehaald.

Een voorbeeld van een problematische situatie in een niet nader genoemde gemeente is dat de gemeenteraad daar heeft besloten om twee gebouwen uit te breiden voor de vorming van brede scholen. Als gevolg van dit besluit moet er een andere aanbestedingsprocedure worden gevolgd. De vrees bestaat dat als gevolg hiervan geplande energiebesparende maatregelen aan de bestaande schoolgebouwen niet voor 31 december 2010 zullen zijn uitgevoerd. Dit zou kunnen betekenen dat deze gemeente bijna 140.000 euro subsidie zou moeten terugbetalen, met als gevolg dat de maatregelen niet door zouden kunnen gaan.

Om in kaart te brengen hoe groot het probleem in het land is, kunnen gemeenten en schoolbesturen hierover de Helpdesk van VOS/ABB benaderen. Dat kan ook in de zomervakantie, omdat de Helpdesk dan gewoon open is. VOS/ABB zal de meldingen inventariseren en vervolgens het ministerie van OCW hierover benaderen. Het mag niet zo zijn, vindt VOS/ABB, dat louter op basis van de genoemde einddatum projecten stuklopen!

U kunt uw mail onder vermelding van ‘Termijn verbetering binnenklimaat te krap’ sturen aan helpdesk@vosabb.nl.