Terugvorderen fusiegeld: OCW vangt weer bot

Een onderwijsstichting in Leusden hoeft ruim 133.000 euro aan fusiecompensatie niet terug te betalen. Dat heeft de rechter in hoger beroep bepaald. Dit betekent een nieuwe overwinning op het ministerie van OCW, dat met een truc probeert om bij schoolbesturen tonnen aan fusiegeld terug te vorderen.

Het ging in de zaak bij stichting Voila in Leusden net als bij eerdere zaken bij andere schoolbesturen om de terugvordering van compensatie voor een fusie waarbij volgens het ministerie te weinig leerlingen waren overgegaan. Het ministerie baseert zich steeds op een regeling die tot stand kwam nadat de betreffende fusies al een feit waren. OCW veranderde dus tijdens het spel de spelregels.

De rechter doorziet dat nu ook in de zaak die het ministerie tegen Stichting Voila was begonnen. Eerder bepaalde de rechter al dat andere onderwijsstichtingen het teruggevorderde geld mochten houden. Het gaat inmiddels om vele tonnen die niet aan OCW hoeven te worden terugbetaald.

Meer informatie? Bij VOS/ABB weet adviseur Ronald Bloemers hier alles van: rbloemers@vosabb.nl.