Terugvordering fusiegeld: OCW wéér teruggefloten

Opnieuw is het ministerie van OCW keihard op de vingers getikt in een zaak over de terugvordering van fusiecompensatie. De minister heeft de rechtszekerheid met voeten getreden, zo blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Het ministerie eiste bijna een half miljoen euro fusiecompensatie terug van Stichting Delta Onderwijs in Oosterhout. Het ministerie stelde dat het bij een scholenfusie ten onrechte compensatie aan deze stichting had uitgekeerd, omdat er geen leerlingen waren overgegaan naar de fusieschool.

De rechter wijst erop dat het ministerie pas ná de betreffende fusie met de voorwaarde kwam dat ‘een substantieel aantal leerlingen’ moest overgaan naar de fusieschool. Op het moment van de desbetreffende fusie stond dit nergens zo vermeld.

In strijd met rechtszekerheid

De rechter oordeelt dan ook dat het ministerie van OCW in strijd met de rechtszekerheid heeft gehandeld. Dit betekent dat het ministerie de fusiecompensatie niet had mogen terugvorderen en dat de stichting het geld dus mag houden.

Eerder bepaalde rechtbanken elders in het land al dat andere onderwijsstichtingen in vergelijkbare zaken teruggevorderde fusiecompensatie mochten houden. Het gaat inmiddels om vele tonnen die niet aan OCW hoeven te worden terugbetaald.

Meer informatie? Bij VOS/ABB weet adviseur Ronald Bloemers hier alles van: rbloemers@vosabb.nl.