Texelse rector slaat alarm over verschraling onderwijs

Het wegvallen van de extra bekostiging voor de openbare scholengemeenschap De Hoge Berg op Texel zal negatieve gevolgen hebben voor het aanbod van voortgezet onderwijs op het eiland. Bovendien zullen leerlingen die voortaan in Den Helder naar school moeten, urenlang met het openbaar vervoer moeten reizen. Dat zegt rector Henk de Vries. Lees verder

Minister Marja van Bijsterveldt van OCW vindt dat de bij VOS/ABB aangesloten Hoge Berg met ruim 900 leerlingen groot genoeg om met ingang van het komend schooljaar een einde te maken aan de status aparte van de eilandschool. Rector de Vries benadrukt dat De Hoge Berg een eilandschool is en blijft met een klein achterland en relatief zware personeelsbezetting. ‘Het vergt ieder jaar weer een heel gepuzzel om de leerlingen een zo breed mogelijk programma aan te bieden’, aldus De Vries.

Adelmund kwam naar Texel
Hij wijst erop dat destijds staatssecretaris Karin Adelmund van OCW op uitnodiging van de school naar Texel kwam om zelf te constateren dat het eiland verder weg is van het vasteland dan men over het algemeen denkt. ‘Mevrouw Adelmund vond het een goede zaak dat de Texelse leerlingen onderwijs konden volgen nabij hun woonplaats’, zegt de rector.

De Vries verwacht dat door het wegvallen van de extra bekostiging een flink tekort in de begroting ontstaat. ‘Het bestuur van de school wil dat de directie voorstellen doet om dit tekort te minimaliseren. Daarbij moet gedacht worden aan grotere lesgroepen, een schoolbrede beperking van de keuzemogelijkheden en het schrappen van de paar extra examenmogelijkheden, dus geen eindexamen in de vakken tekenen en informatica.’ Hij vreest ook dat de ‘marginaal bezette beroepsopleidingen’ zullen moeten worden gesloten.

Wie woont er in het Havengebouw?
De rector nodigt de minister uit om zelf te ervaren hoelang Texelse leerlingen die straks in Den Helder naar school moeten met het openbaar vervoer onderweg zijn. ‘Als een leerling in het Havengebouw woont op Texel en als de gewenste opleiding aangeboden wordt op het Haventerrein in Den Helder, dan duurt de reis 25 minuten. Maar onze leerlingen wonen gewoon in een van de dorpen of buurtschappen op Texel.’

‘Ik zou de minister willen uitnodigen voor een reisje van bijvoorbeeld De Cocksdorp naar het vmbo op de Drs. F. Bijlweg in Den Helder. Stel dat de les in Den Helder om kwart over acht begint, dan moet de leerling volgens de OV-reisplanner al rond halfzes op en acht voor zes met de bus naar de veerhaven. Als de les tot vier uur ’s middags duurt, is de leerling pas weer om kwart voor zeven ’s avonds in De Cocksdorp’, aldus rector De Vries.