Themabijeenkomst over passend onderwijs: VOL!

De themabijeenkomst die VOS/ABB op 8 juni organiseert over het referentiekader voor passend onderwijs is vol. Het is helaas niet meer mogelijk om u hiervoor aan te melden. De bijeenkomst in het VOS/ABB-kantoor in Woerden is bedoeld voor samenwerkingsverbanden. Lees verder

Het referentiekader heeft tot doel om samenwerkingsverbanden (swv’s) te ondersteunen bij de invoering van passend onderwijs. Hierbij krijgen swv’s bovenop het bestaande geld een nieuw budget, opgebouwd uit voormalige middelen voor leerlinggebonden financiering (lgf). Plaatsen in het speciaal onderwijs zullen worden gebudgetteerd. Het is aan de swv’s om te bepalen waar de zorgmiddelen naartoe gaan. Een van de centrale invoeringspunten van passend onderwijs is het handelingsgericht indiceren.

Indicatiestelling vanuit Onderwijsbehoefte
Hoe kan het swv op basis van zorgbehoefte bepalen wat passende zorg is? De Indicatiestelling vanuit Onderwijsbehoefte van een kind (IVO) is een instrument dat de match zoekt tussen de behoefte van de leerling (de vraag) en de onderwijszorgvoorziening (het aanbod). Het IVO bepaalt dat op basis van meer dan alleen medische gegevens.

Het IVO is ontwikkeld door Irma Miedema van adviesbureau Sardes in samenwerking met onder meer het samenwerkingsverband 35-03 in Den Haag. Hierbij is ook ervaring met het IVO opgedaan voor het speciaal basisonderwijs. Andere swv’s zijn inmiddels ook met IVO aan de slag gegaan.

Wat beoogt het IVO en welke criteria hanteert dit instrument? Hoe ervaren scholen deze vorm van indicatiestelling en doet het de leerlingen recht? Deze en andere zaken uit het referentiekader komen tijdens de themabijeenkomst aan bod.

Wanneer? Waar?
De bijeenkomst op dinsdag 8 juni is van 10.00 tot 12.15 uur in het kantoor van VOS/ABB aan de Polanerbaan 15 in Woerden (klik hier voor een routebeschrijving). Na afloop is er een lunch.

Aanmelden voor deze bijeenkomst is helaas niet meer mogelijk.