In november themabijeenkomsten onderwijshuisvesting

Samen met onze huisvestingspartner HEVO organiseren wij dit najaar weer themabijeenkomsten over onderwijshuisvesting. Er zijn afzonderlijke bijeenkomsten voor mensen uit het primair respectievelijk voortgezet onderwijs.

De volgende punten zullen aan bod komen:

 • Wetgeving huisvestingsvoorstel PO-Raad, VO-raad en Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG): stand van zaken;
 • Stand van zaken en gevolgen van het Klimaatakkoord voor onderwijshuisvesting en de hoofdlijnen van de routekaart PO-VO;
 • Afwegingen met betrekking tot de keuze tussen levensduurverlenging, vernieuwbouw  en vervangende nieuwbouw?
 • Praktische toelichting op gezamenlijke projectuitvoering met meerdere schoolbesturen bij nieuwbouw;
 • Vooraf vastleggen van samenwerkingsafspraken: hoe gaat dat in zijn werk?
 • De BESEF-methode: Beheer, Exploitatie, Samenwerking, Eigendom en Financiën;
 • Toekomstbestendige school: hoe hoog is het krediet?
 • Nieuwe VNG-normvergoeding per 1 januari 2019: is de vergoeding toereikend?
 • Vragenhalfuurtje.

De themabijeenkomsten over onderwijshuisvesting zijn op de volgende data en locaties (na afloop van de ochtend- en voorafgaand aan de middagbijeenkomsten is er de mogelijkheid een broodje mee te eten):

 • 5 november 09-12 uur (primair onderwijs), VOS/ABB Woerden
 • 5 november 13-16 uur (voortgezet onderwijs) VOS/ABB Woerden
 • 7 november 09-12 uur (primair onderwijs) De Drait Drachten
 • 7 november 13-16 uur (voortgezet onderwijs) De Drait Drachten

Deelname is kosteloos en is voorbehouden aan leden van VOS/ABB.

U kunt zich hieronder aanmelden.

Keuze datum en tijd
 
Persoonlijke gegevens
E-mailadres*
Voorletters / Voornaam*
Tussenvoegsel
Achternaam*
Mobiel nummer*
 
Organisatiegegevens
Organisatie / school*
BRIN- of bestuursnummer*
Functie*
Lid VOS/ABB* janee
 
Overig
Vraag/Opmerking
 
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden.*
 

* verplicht