Bestuur en management

VOS/ABB ondersteunt het bestuur en management van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.

Een belangrijke pijler is good governance. VOS/ABB kent de Wet goed onderwijs, goed bestuur en de nieuwe code voor goed bestuur als geen ander. Ook voor een professionele scheiding tussen bestuur en toezicht kunt u bij VOS/ABB terecht. Deze scheiding gaat (veel) verder dan het formuleren van statuten en reglementen.

VOS/ABB biedt tevens ondersteuning bij de vormgeving van strategische beleidsplannen en toezichtkaders. Het aanbod van VOS/ABB richt eveneens op medezeggenschap. Daarnaast is VOS/ABB de logische partner voor gemeenten als toezichthouder van het openbaar onderwijs. Ook gemeenten kunnen lid zijn van VOS/ABB.

Meer nieuws...